#ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

30 θέσεις εργασίας στα σχολεία του Δήμου Λουτρακίου
Θέσεις εργασίας | 05/08/2021 - 09:53

30 θέσεις εργασίας στα σχολεία του Δήμου Λουτρακίου

30 θέσεις εργασίας στα σχολεία του Δήμου Λουτρακίου.
ΑΣΕΠ - 34 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λουτρακίου
Θέσεις εργασίας | 11/11/2020 - 08:06

ΑΣΕΠ - 34 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λουτρακίου

Προκήρυξη ΣΟΧ του ΑΣΕΠ για 34 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λουτρακίου
ΑΣΕΠ: 29 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λουτρακίου
Θέσεις εργασίας | 14/11/2019 - 11:02

ΑΣΕΠ: 29 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λουτρακίου

29 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
ΑΣΕΠ: 29 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
Θέσεις εργασίας | 13/11/2018 - 09:30

ΑΣΕΠ: 29 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

29 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
30 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λουτρακίου
Θέσεις εργασίας | 16/11/2017 - 14:59

30 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λουτρακίου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, που εδρεύει στο Λουτράκι
Προσλήψεις στο Δήμο Λουτρακίου
Θέσεις εργασίας | 17/10/2017 - 11:00

Προσλήψεις στο Δήμο Λουτρακίου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ»
28 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λουτρακίου
Θέσεις εργασίας | 17/11/2015 - 11:02

28 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λουτρακίου

28 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λουτρακίου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, που εδρεύει στο Λουτράκι,
2 προσλήψεις στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας
Θέσεις εργασίας | 22/10/2015 - 10:26

2 προσλήψεις στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας

2 προσλήψεις στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Το Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων «ΜΕΡΙΜΝΑ» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Λουτρακίου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/7/2016.
Αιτήσεις για το κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λουτρακίου
Δημόσιο | 15/09/2015 - 14:02

Αιτήσεις για το κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λουτρακίου

Αιτήσεις για το κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λουτρακίου Ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων καλεί τους Δημότες ή μόνιμους κάτοικους του Δήμου που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, να καταθέσουν το αργότερο ως 31-10-2015 στο πρωτόκολλο του Δήμου αιτήσεις με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Θέσεις εργασίας στο Δήμο Λουτρακίου
Θέσεις εργασίας | 10/10/2013 - 08:58

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Λουτρακίου

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Λουτρακίου Ο Δήμος Λουτρακίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων

Η Επικαιρότητα Τώρα