#ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ

Προσλήψεις στο Δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου
Θέσεις εργασίας | 20/12/2017 - 16:42

Προσλήψεις στο Δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 - 2020»
3 προσλήψεις στο κέντρο κοινότητας Δήμου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου
Θέσεις εργασίας | 11/07/2017 - 09:41

3 προσλήψεις στο κέντρο κοινότητας Δήμου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 - 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (10) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ -ΕΚΤ», στον Δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου
2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μώλου
Θέσεις εργασίας | 29/12/2015 - 08:55

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μώλου

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μώλου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος, του Δήμου Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου,
10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μώλου
Θέσεις εργασίας | 06/08/2015 - 11:26

10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μώλου

10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μώλου Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για απασχόληση μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα , προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών για τις εξής κατά αριθμό ατόμων,
26 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μώλου
Θέσεις εργασίας | 30/06/2015 - 09:43

26 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μώλου

26 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μώλου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μώλου -Αγίου Κωνσταντίνου, που εδρεύει στα Καμένα Βούρλα,
2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μώλου
Θέσεις εργασίας | 22/05/2015 - 14:28

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μώλου

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μώλου Την πρόσληψη συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων ΔΕ 28 Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα- Φορτωτή, ομάδας Β' τάξης Δ') με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
Προσλήψεις στο δήμο Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου
Θέσεις εργασίας | 24/06/2014 - 09:14

Προσλήψεις στο δήμο Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου

Προσλήψεις στο δήμο Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου Ο Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθµού είκοσι δύο (22) ατόµων ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων λόγω ελλείψεως προσωπικού, ως εξής: δώδεκα (12) ατόµων ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων για τον τοµέα της πυρασφάλειας και δέκα (10) ατόµων για τον τοµέα της καθαριότητας, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου

Η Επικαιρότητα Τώρα