#ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παλαμά
Θέσεις εργασίας | 09/02/2017 - 13:34

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παλαμά

Ο Δήμος Παλαμά ανακοινώνει οτι θα προσλάβει, εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, προς κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών
Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων έργων στο Δήμο Παλαμά
Θέσεις εργασίας | 16/11/2015 - 10:34

Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων έργων στο Δήμο Παλαμά

Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων έργων στο Δήμο Παλαμά Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Παλαμά, που εδρεύει στον Παλαμά, και συγκεκριμένα του εξής,
2 προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Παλαμά
Θέσεις εργασίας | 05/10/2015 - 08:37

2 προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Παλαμά

2 προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Παλαμά Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.)», που εδρεύει στον Παλαμά
4 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Παλαμά
Θέσεις εργασίας | 24/09/2015 - 09:13

4 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Παλαμά

4 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Παλαμά Ανακοίνωση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, επί αντιτίμου για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Παλαμά του Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.
Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Παλαμά
Θέσεις εργασίας | 09/02/2015 - 09:52

Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Παλαμά

Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Παλαμά Ο Δήμος Παλαμά ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, επί αντιτίµου για την κάλυψη αναγκών του ∆ηµοτικού Ωδείου Παλαµά
2 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Παλαμά
Θέσεις εργασίας | 08/02/2014 - 17:18

2 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Παλαμά

2 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Παλαμά Ο δημοτικός οργανισμός αθλητισμού προσχολικής αγωγής δήμου Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π., που εδρεύει στον Παλαμά
2 Θέσεις εργασιας Δήμος Παλαμά
Θέσεις εργασίας | 11/10/2013 - 10:03

2 Θέσεις εργασιας Δήμος Παλαμά

2 Θέσεις εργασιας Δήμος Παλαμά Ο Δήμος Παλαμά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δήμου Παλαμά, που εδρεύει στον Παλαμά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Η Επικαιρότητα Τώρα