#ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς στο Δήμο Σιθωνίας
Θέσεις εργασίας | 07/09/2017 - 09:48

Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς στο Δήμο Σιθωνίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» του Δήμου Σιθωνίας,
Προσλήψεις στο κέντρο κοινότητας Δήμου Σιθωνίας
Θέσεις εργασίας | 19/06/2017 - 09:01

Προσλήψεις στο κέντρο κοινότητας Δήμου Σιθωνίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014¬2020»  -  ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   09Β   «ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ», του Δήμου Σιθωνίας,
Θέση εργασίας στο Δήμο Σιθωνίας
Θέσεις εργασίας | 29/07/2016 - 09:30

Θέση εργασίας στο Δήμο Σιθωνίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής, που εδρεύει στην Νικήτη Χαλκιδικής
21 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιθωνίας
Θέσεις εργασίας | 15/06/2016 - 12:03

21 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιθωνίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής, που εδρεύει στην Νικήτη Χαλκιδικής
48 προσλήψεις στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Σιθωνίας
Θέσεις εργασίας | 02/11/2015 - 15:39

48 προσλήψεις στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Σιθωνίας

48 προσλήψεις στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Σιθωνίας Ο Δήμος Σιθωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 48 συμβασιούχων στην καθαριότητα. Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας διάρκειας τεσσάρων έως οκτώ μηνών. Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 4, ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Γκρέιντερ) 2, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέα-φορτωτή) 2, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (φορτωτή) 1, ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων) 19, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  17.
Πρόσληψη βρεφονηπιοκόμου στο Δήμο Σιθωνίας
Θέσεις εργασίας | 20/10/2015 - 11:01

Πρόσληψη βρεφονηπιοκόμου στο Δήμο Σιθωνίας

Πρόσληψη βρεφονηπιοκόμου στο Δήμο Σιθωνίας Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Η Αλληλεγγύη» του Δήμου Σιθωνίας, που εδρεύει στη Νικήτη του Νομού Χαλκιδικής
3 προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σιθωνίας
Θέσεις εργασίας | 24/09/2015 - 16:36

3 προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σιθωνίας

3 προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σιθωνίας Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Η Αλληλεγγύη» του Δήμου Σιθωνίας, που εδρεύει στη Νικήτη του Νομού Χαλκιδικής και συγκεκριμένα του εξής,
43 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιθωνίας
Θέσεις εργασίας | 14/05/2015 - 12:00

43 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιθωνίας

43 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιθωνίας Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας , συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής
25 θέσεις εργασίας με 8μηνα στο Δήμο Σιθωνίας
Θέσεις εργασίας | 07/11/2014 - 17:19

25 θέσεις εργασίας με 8μηνα στο Δήμο Σιθωνίας

25 θέσεις εργασίας με 8μηνα στο Δήμο Σιθωνίας Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής που εδρεύει στην Νικήτη Χαλκιδικής
Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς Δήμου Σιθωνίας
Θέσεις εργασίας | 26/09/2014 - 12:13

Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς Δήμου Σιθωνίας

Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς Δήμου Σιθωνίας Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Η Αλληλεγγύη» του Δήμου Σιθωνίας, που εδρεύει στη Νικήτη του Νομού Χαλκιδικής
30 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιθωνίας
Θέσεις εργασίας | 27/06/2014 - 13:12

30 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιθωνίας

30 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιθωνίας Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής που εδρεύει στην Νικήτη Χαλκιδικής
49 Προσλήψεις στο Δήμο Σιθωνίας
Θέσεις εργασίας | 10/10/2013 - 16:01

49 Προσλήψεις στο Δήμο Σιθωνίας

49 Προσλήψεις στο Δήμο Σιθωνίας Ο Δήμος Σιθωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα εννέα (49) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των  υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής που εδρεύει στην Νικήτη Χαλκιδικής

Η Επικαιρότητα Τώρα