#ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

«Πράσινο φως» για κλειστό κέντρο κράτησης στις Σέρρες
Πολιτική | 07/03/2020 - 18:30

«Πράσινο φως» για κλειστό κέντρο κράτησης στις Σέρρες

Στη θέση «Κλειδί» θα δημιουργηθεί η κλειστή δομή στο δήμο Σιντικής Σερρών, ύστερα από κοινή απόφαση των παρατάξεων του δήμου.
6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιντικής με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ
Θέσεις εργασίας | 01/07/2019 - 08:54

6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιντικής με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ

6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιντικής με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ
Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σιντικής
Θέσεις εργασίας | 21/09/2017 - 13:42

Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σιντικής

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής»,
4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιντικής
Θέσεις εργασίας | 30/03/2017 - 14:11

4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιντικής

Ανακοινωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Νομικού Προσώπου Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής, που εδρεύει στο Νέο Πετρίτσι,
2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιντικής
Θέσεις εργασίας | 27/03/2017 - 14:42

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιντικής

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιντικής» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ» - ΤΙΤΛΟΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ», στο Δήμο Σιντικής, που εδρεύει στο Σιδηρόκαστρο Νομού Σερρών
2 προσλήψεις βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Σιντικής
Θέσεις εργασίας | 15/03/2017 - 11:10

2 προσλήψεις βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Σιντικής

Το ΝΠΔΔ Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής. ύστερα από την υπ' αριθ. 7/2017 απόφαση του Δ.Σ, η οποία εγκρίθηκε με το 1726/21-2-2017 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων,
13 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιντικής
Θέσεις εργασίας | 30/04/2015 - 14:25

13 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιντικής

13 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιντικής Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη 13 υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο από 01/06/2015 έως και 31/08/2015
2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιντικής
Θέσεις εργασίας | 09/03/2015 - 09:00

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιντικής

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιντικής Το ΝΠΔΔ Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής. ύστερα από την υπ' αριθ. 13/2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων,
2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιντικής
Θέσεις εργασίας | 28/01/2015 - 10:22

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιντικής

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιντικής Το ΝΠΔΔ Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής. ύστερα από την υπ' αριθ. 80/2014 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων,
2 προσλήψεις στο Δήμο Σιντικής
Θέσεις εργασίας | 10/10/2014 - 14:42

2 προσλήψεις στο Δήμο Σιντικής

2 προσλήψεις στο Δήμο Σιντικής Το ΝΠΔΔ Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής. ύστερα από την υπ' αριθ. 51/2014 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων,

Η Επικαιρότητα Τώρα