#ΔΗΜΟΣ

Εξετάσεις κομμωτών αισθητικών 2013 δήμος Ηρακλείου
Παιδεία | 22/08/2013 - 16:19

Εξετάσεις κομμωτών αισθητικών 2013 δήμος Ηρακλείου

Εξετάσεις κομμωτών αισθητικών 2013 δήμος Ηρακλείου Από την Δ/νση Περιβάλλοντος – Αγροτικής Ανάπτυξης – Εμπορίου του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνεται, ότι οι εξετάσεις κομμωτών και συγκεκριμένα για την άδεια άσκησης επαγγέλματος α) βοηθού Κουρέα, βοηθού Κομμωτή, β) Κουρέα, γ)Κομμωτή, δ) Κουρέα Α΄, ε) Κομμωτή Α΄, στ) Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, θα διεξαχθούν την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013.
8 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Ζωγράφου
Θέσεις εργασίας | 21/08/2013 - 10:25

8 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Ζωγράφου

8 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Ζωγράφου Ο Δήμος Ζωγράφου προτίθεται να προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού οκτώ (08) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
12 Θέσεις εργασίας Δήμος Χαλανδρίου
Θέσεις εργασίας | 20/08/2013 - 09:18

12 Θέσεις εργασίας Δήμος Χαλανδρίου

12 Θέσεις εργασίας Δήμος Χαλανδρίου Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας ,για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
3 Θέσεις εργασίας Δήμος Λευκάδας
Θέσεις εργασίας | 19/08/2013 - 14:46

3 Θέσεις εργασίας Δήμος Λευκάδας

3 Θέσεις εργασίας Δήμος Λευκάδας Ο Δημος Λευκαδας Ανακοινώνει οτι θα προσλάβει προσωπικό στις υπηρεσίες του Δήμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών αποψίλωσης χώρων ως λήψη μέτρου πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 ως Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα
2 Προσλήψεις Δήμος Μήλου
Θέσεις εργασίας | 19/08/2013 - 10:06

2 Προσλήψεις Δήμος Μήλου

2 Προσλήψεις Δήμος Μήλου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μήλου, που εδρεύει στη Μήλο, και συγκεκριμένα τις εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
20 Θέσεις εργασίας Δήμος Σκύδρας
Θέσεις εργασίας | 16/08/2013 - 10:54

20 Θέσεις εργασίας Δήμος Σκύδρας

20 Θέσεις εργασίας Δήμος Σκύδρας Ο Δήμος Σκύδρας ύστερα από την υπ' αριθ. 176/2013 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργάτες καθαριότητας, εργάτες κήπων, οδηγούς απορριματοφόρων, ηλεκτρολόγο, εργατοτεχνίτες συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του
Οι δήμοι που θα κάνουν προσλήψεις ανέργων το 2013
Θέσεις εργασίας | 13/08/2013 - 17:14

Οι δήμοι που θα κάνουν προσλήψεις ανέργων το 2013

Οι δήμοι που θα κάνουν προσλήψεις ανέργων το 2013 Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, 40.000 θέσεις θα καλύψουν άνεργοι με πεντάμηνες συμβάσεις και 10.000 θέσεις θα καλύψουν άνεργοι με επτάμηνες συμβάσεις εργασίας. Ηδη για τις πρώτες 40.000 θέσεις έχει ολοκληρωθεί η κατανομή των θέσεων. Επισημαίνεται ότι όσοι απασχοληθούν στα προγράμματα αυτά θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ένσημα.  
8,8 εκατ. ευρώ στους δήμους απο το υπουργείο Εσωτερικών
Δημόσιο | 13/08/2013 - 15:17

8,8 εκατ. ευρώ στους δήμους απο το υπουργείο Εσωτερικών

8,8 εκατ. ευρώ στους δήμους απο το υπουργείο Εσωτερικών Το καθαρό ποσό των 8,8 εκατ. ευρώ από τους ΚΑΠ καταβάλλει το υπ. Εσωτερικών στους δήμους της χώρας
40000 προσλήψεις σε δήμους
Θέσεις εργασίας | 13/08/2013 - 10:54

40000 προσλήψεις σε δήμους απο τον ΟΑΕΔ

40000 προσλήψεις ανέργων σε δήμους απο τον ΟΑΕΔ τον Σεπτέμβριο Το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 40000 προσλήψεις ανέργων σε δήμους αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα από τον ΟΑΕΔ ξεκινά από τον Σεπτέμβριο ο οργανισμός όπου θα δέχεται τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφερόμενων ανέργων .
2 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Σερβίων Βελβεντού
Θέσεις εργασίας | 09/08/2013 - 14:00

2 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Σερβίων Βελβεντού

2 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Σερβίων Βελβεντού Ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού ύστερα από την υπ' αριθ. 216/2013 εγκεκριμένη απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη αναγκών του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού στις Δημοτικές Ενότητες Βελβεντού, Καμβουνίων και Λιβαδερού, για χρονικό διάστημα δύο μηνών.
Θέση εργασίας με 8μηνο στο Δήμο Ερυμάνθου
Θέσεις εργασίας | 07/08/2013 - 14:47

Θέση εργασίας με 8μηνο στο Δήμο Ερυμάνθου

Θέση εργασίας με 8μηνο στο Δήμο Ερυμάνθου Ο Δημος Ερυμάνθου ανακοινώνει υην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου
311 Θέσεις εργασίας στους Δήμους
Θέσεις εργασίας | 05/08/2013 - 15:59

311 Θέσεις εργασίας στους Δήμους

311 Θέσεις εργασίας στους Δήμους Οι υπουργοί εσωτερικών διοικητικής μεταρρύθμισης & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και οικονομικών ενέκριναν τη σύναψη διακοσίων εξήντα δύο (262) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ή έως έντεκα (11) μήνες και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σαράντα εννέα (49) ατόμων για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α' βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.
Έρχονται 40 προσλήψεις με πεντάμηνα στο δήμο Ρήγα Φεραίου
Θέσεις εργασίας | 05/08/2013 - 11:40

Έρχονται 40 προσλήψεις με πεντάμηνα στο δήμο Ρήγα Φεραίου

Έρχονται 40 προσλήψεις με πεντάμηνα στο δήμο Ρήγα Φεραίου Σε προσλήψεις 40 εργαζομένων θα προχωρήσει μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα ο Δήμος Ρήγα Φεραίου μέσω του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας το οποίο ενεργοποιείται για δεύτερη φορά. Συνολικά οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για πέντε μήνες.
2 Προσλήψεις στην πυροπροστασία του Δήμου Μεγίστης
Θέσεις εργασίας | 29/07/2013 - 12:06

2 Προσλήψεις στην πυροπροστασία του Δήμου Μεγίστης

2 Προσλήψεις στην πυροπροστασία του Δήμου Μεγίστης Ο Δήμος Μεγίστης ΑνακοινώνειΌτι θα προσλάβει προσωπικό στις υπηρεσίες του Δήμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», συνολικού αριθμού ΔΥΟ (2) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα αριθμού ατόμων
8 Θέσεις εργασίας στην πυροπροστασία Δήμου Λαμιέων
Θέσεις εργασίας | 26/07/2013 - 16:18

8 Θέσεις εργασίας στην πυροπροστασία Δήμου Λαμιέων

8 Θέσεις εργασίας στην πυροπροστασία Δήμου Λαμιέων Την πρόσληψη προσωπικού , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) συνολικά μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)μηνών , συνολικού αριθμού οκτώ (08) ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας ,στον μεγάλο όγκο δασικών εκτάσεων του Δήμου Λαμιέων, που εδρεύει στη Λαμία για την παρακάτω ανά υπηρεσία και έδρα, ειδικότητα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α),με τα αντίστοιχα απαιτούμενα ( τυπικά, κύρια και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Αίτηση για άδεια διαφήμισης στον Δήμο
ΔΗΜΟΙ | 26/07/2013 - 10:42

Αίτηση για άδεια διαφήμισης στον Δήμο

Αίτηση για άδεια διαφήμισης στον Δήμο Πως μπορώ να πάρω άδεια διαφήμισης;      Για άδειες υπαίθριας διαφήμισης Α', Β', Γ' κατηγορίας απαιτούνται τα κάτωθι:Υποβολή αίτησης (έντυπο αίτησης για εκτύπωση)
Αίτηση για άδεια ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
ΔΗΜΟΙ | 26/07/2013 - 09:39

Αίτηση για άδεια ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αίτηση για άδεια ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Διαδικασία     Δικαιολογητικά Προέγκρισης Για την προέγκριση ο ενδιαφερόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό υποβάλλουν:
Κοινωφελής Εργασία σε δήμους
Θέσεις εργασίας | 25/07/2013 - 19:55

Κοινωφελής Εργασία σε δήμους για 40000 ανέργους

Κοινωφελής Εργασία σε δήμους ξεκινά το πρόγραμμα για τις πεντάμηνες προσλήψεις ανέργων . Ξεκινά άμεσα η Κοινωφελής Εργασία στους Δήμους, το οποίο αφορά προσλήψεις 40000 ανέργων με πεντάμηνα .Αυτό προκύπτει από πρόσκληση της ΚΕΔΕ στους δήμους οπου τους καλεί να στείλουν μέχρι τη Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013, να δηλώσουν την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
Αίτηση για βεβαίωση υψομέτρου
ΔΗΜΟΙ | 25/07/2013 - 08:35

Αίτηση για βεβαίωση υψομέτρου

Αίτηση για βεβαίωση υψομέτρου Η βεβαίωση υψομέτρου είναι απαραίτητη για την έκδοση οικοδομικής άδειας και δίνεται  όπου αυτό δεν είναι οριστικό. Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία
Αίτηση για άδεια μερικής κατάληψης οδοστρώματος
ΔΗΜΟΙ | 24/07/2013 - 09:21

Αίτηση για άδεια μερικής κατάληψης οδοστρώματος

Αίτηση για άδεια μερικής κατάληψης οδοστρώματος     Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Για έκδοση άδειας μερικής κατάληψης οδοστρώματος απαιτούνται τα εξής Υποβολή αίτησης (απλή αίτηση) προς την Τεχνική Υπηρεσία
Αίτηση για κατασκευή ή ανακατασκευή πεζοδρομίου από Δημότη
ΔΗΜΟΙ | 24/07/2013 - 09:09

Αίτηση για κατασκευή ή ανακατασκευή πεζοδρομίου από Δημότη

Αίτηση για κατασκευή ή ανακατασκευή πεζοδρομίου από Δημότη    Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Για κατασκευή ή επισκευή πεζοδρομίου από Δημότη απαιτούνται τα εξής: Υποβολή αίτησης (απλή αίτηση) προς την Τεχνική Υπηρεσία Φωτοτυπία τοπογραφικού σχεδίου από το κτηματολόγιο ή από την εκδοθείσα άδεια στην Πολεοδομία.
Αίτηση για Κατασκευή ή ανακατασκευή πεζοδρομίου από το Δήμο
ΔΗΜΟΙ | 23/07/2013 - 19:03

Αίτηση για Κατασκευή ή ανακατασκευή πεζοδρομίου από το Δήμο

Αίτηση για Κατασκευή ή ανακατασκευή πεζοδρομίου από το Δήμο Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία
4 Θέσεις εργασίας Δήμος Χανίων
Θέσεις εργασίας | 23/07/2013 - 17:26

4 Θέσεις εργασίας Δήμος Χανίων

4 Θέσεις εργασίας Δήμος Χανίων Πρόσληψη 4 ατόμων κατηγορίας ΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (4 ώρες) διάρκειας δύο (2) μηνών για τις έκτακτες ανάγκες του τμήματος Τουρισμού του Δήμου Χανίων
Αναζητούνται χώροι για τους αστέγους απο τον δήμο Αθηναίων
Δημόσιο | 22/07/2013 - 11:21

Αναζητούνται χώροι για τους αστέγους απο τον δήμο Αθηναίων

Αναζητούνται χώροι διαμονής και διανυκτέρευσης για τους αστέγους απο τον δήμο Αθηναίων Χαρτογράφηση των περιοχών των αστέγων από τον δήμο Αθηναίων-Αναζητούνται χώροι διαμονής και διανυκτέρευσης.Στην αναλυτική χαρτογράφηση του προβλήματος των αστέγων, έχει προχωρήσει ο δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τομέα Αθηνών.  
Αίτηση για εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων
ΔΗΜΟΙ | 20/07/2013 - 19:31

Αίτηση για εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων

Αίτηση για εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων   
Θέση εργασίας στο Δήμο Περιστερίου
Θέσεις εργασίας | 19/07/2013 - 09:28

Θέση εργασίας στο Δήμο Περιστερίου

  Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 08», του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Δήμου Περιστερίου, που εδρεύει στο Περιστέρι, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Θερινός παιδικός σταθμός στο δήμο Νεάπολης-Συκεών
Παιδεία | 18/07/2013 - 19:14

Θερινός παιδικός σταθμός στο δήμο Νεάπολης-Συκεών

Θερινός παιδικός σταθμός στο δήμο Νεάπολης-Συκεών Σε ακόμη μία καινοτομία προχωρά άμεσα ο δήμος Νεάπολης-Συκεών ενισχύοντας τις δράσεις διευκόλυνσης των εργαζόμενων γονέων
16 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Παπάγου Χολαργού
Θέσεις εργασίας | 18/07/2013 - 15:57

16 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Παπάγου Χολαργού

16 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Παπάγου Χολαργού Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού ΑνακοινώνειΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Παπάγου -Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
30 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Βούλας Βουλιαγμένης
Θέσεις εργασίας | 18/07/2013 - 12:35

30 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Βούλας Βουλιαγμένης

30 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Βούλας Βουλιαγμένης Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βάρης -Βούλας - Βουλιαγμένης, που εδρεύει στη Βούλα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Στις εφορίες και τους δήμους για το λάθος χαράτσι στους κοινόχρηστους χώρους
Οικονομία | 18/07/2013 - 10:50

Στις εφορίες και τους δήμους για το λάθος χαράτσι στους κοινόχρηστους χώρους

Στις εφορίες και τους δήμους για το λάθος χαράτσι στους κοινόχρηστους χώρους Την ταλαιπωρία σε δήμους και εφορίες θα αντιμετωπίσουν για ακόμη μία φορά χιλιάδες ιδιοκτήτες και ενοίκους πολυκατοικιών αφού με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εσόδων καλούνται να προσκομίσουν δικαιολογητικά για να διορθώσουν λάθος το οποίο δεν έκαναν οι ίδιοι αλλά η ΔΕΔΔΗΕ .
Εγγραφή για πρώτη φορά στο Δημοτολόγιο
ΔΗΜΟΙ | 18/07/2013 - 10:44

Εγγραφή για πρώτη φορά στο Δημοτολόγιο

Εγγραφή για πρώτη φορά στο Δημοτολόγιο
Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού αγαμίας
ΔΗΜΟΙ | 17/07/2013 - 10:35

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού αγαμίας

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού αγαμίας
Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για ταυτότητα
ΔΗΜΟΙ | 17/07/2013 - 10:19

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για ταυτότητα

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για ταυτότητα
Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας
ΔΗΜΟΙ | 17/07/2013 - 10:16

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας
Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για σπουδές στο εξωτερικό
ΔΗΜΟΙ | 17/07/2013 - 10:12

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για σπουδές στο εξωτερικό

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για σπουδές στο εξωτερικό
Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για διαβατήριο
ΔΗΜΟΙ | 16/07/2013 - 18:44

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για διαβατήριο

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για διαβατήριο
Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού γέννησης
ΔΗΜΟΙ | 16/07/2013 - 18:25

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού γέννησης

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού γέννησης
Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
ΔΗΜΟΙ | 16/07/2013 - 17:52

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών
ΔΗΜΟΙ | 16/07/2013 - 16:05

Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών

Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών
Αίτηση βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
ΔΗΜΟΙ | 16/07/2013 - 12:09

Αίτηση βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Αίτηση βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Αίτηση μεταδημότευση ενός εκ των δύο συζύγων στο Δήμο όταν ο ένας είναι ήδη δημότης
ΔΗΜΟΙ | 16/07/2013 - 12:06

Αίτηση μεταδημότευση ενός εκ των δύο συζύγων στο Δήμο όταν ο ένας είναι ήδη δημότης

Αίτηση μεταδημότευση ενός εκ των δύο συζύγων στο Δήμο όταν ο ένας είναι ήδη δημότης
13 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Μώλου
Θέσεις εργασίας | 16/07/2013 - 09:58

13 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Μώλου

13 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Μώλου Ο Δήμος Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου ανακοινώνειΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου, που εδρεύει στα Καμένα Βούρλα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
27 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού
Θέσεις εργασίας | 16/07/2013 - 09:24

27 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού

27 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού
Αίτηση μεταδημότευσης ενός εκ των δύο συζύγων στο Δήμο
ΔΗΜΟΙ | 16/07/2013 - 09:09

Αίτηση μεταδημότευσης ενός εκ των δύο συζύγων στο Δήμο

Αίτηση μεταδημότευσης ενός εκ των δύο συζύγων στο Δήμο
Αίτηση μεταδημότευσης ατόμου διαζευγμένου στο Δήμο
ΔΗΜΟΙ | 16/07/2013 - 09:02

Αίτηση μεταδημότευσης ατόμου διαζευγμένου στο Δήμο

Αίτηση μεταδημότευσης ατόμου διαζευγμένου στο Δήμο
Αίτηση μεταδημότευσης οικογένειας στο Δήμο
ΔΗΜΟΙ | 16/07/2013 - 08:44

Αίτηση μεταδημότευσης οικογένειας στο Δήμο

Αίτηση μεταδημότευσης οικογένειας στο Δήμο
Αίτηση μεταδημότευσης ανύπανδρου άνδρα ή γυναίκας στο Δήμο
ΔΗΜΟΙ | 16/07/2013 - 08:36

Αίτηση μεταδημότευσης ανύπανδρου άνδρα ή γυναίκας στο Δήμο

Αίτηση μεταδημότευσης ανύπανδρου άνδρα ή γυναίκας στο Δήμο
Αίτηση μεταβολής οικογενειακής μερίδας λόγω γέννησης νέου τέκνου
ΔΗΜΟΙ | 16/07/2013 - 08:31

Αίτηση μεταβολής οικογενειακής μερίδας λόγω γέννησης νέου τέκνου

Αίτηση μεταβολής οικογενειακής μερίδας λόγω γέννησης νέου τέκνου
Αίτηση μεταβολής οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου ενός τέκνου
ΔΗΜΟΙ | 15/07/2013 - 18:37

Αίτηση μεταβολής οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου ενός τέκνου

Αίτηση μεταβολής οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου ενός τέκνου
Αίτηση μεταβολής οικογενειακής μερίδας λόγω θανάτου
ΔΗΜΟΙ | 15/07/2013 - 18:34

Αίτηση μεταβολής οικογενειακής μερίδας λόγω θανάτου

Αίτηση μεταβολής οικογενειακής μερίδας λόγω θανάτου
Αίτηση μεταβολής οικογενειακής μερίδας λόγω διαζυγίου
ΔΗΜΟΙ | 15/07/2013 - 17:04

Αίτηση μεταβολής οικογενειακής μερίδας λόγω διαζυγίου

Αίτηση μεταβολής οικογενειακής μερίδας λόγω διαζυγίου
Αίτηση για άνοιγμα οικογενειακής μερίδας στο Δήμο
ΔΗΜΟΙ | 15/07/2013 - 16:57

Αίτηση για άνοιγμα οικογενειακής μερίδας στο Δήμο

Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας νεονύμφων στο Δήμο αίτηση
4 Προσλήψεις Δήμος Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων
Θέσεις εργασίας | 15/07/2013 - 11:53

4 Προσλήψεις Δήμος Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων

4 Προσλήψεις Δήμος Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων
10 Προσλήψεις στον Δήμο Αγίου Δημητρίου
Θέσεις εργασίας | 15/07/2013 - 00:50

10 Προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο - 2-μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων, με σκοπό με σκοπό την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας ακάλυπτων χώρων του Δήμου, την παροχή βοήθειας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κενά οικόπεδα του Δήμου καθώς και σε περιοχές του Νομού Αττικής εφόσον χρειαστεί, συνολικής χρονικής διάρκειας δύο - 2- μηνών.
7 Προσλήψεις Δήμος Μεγαλόπολης
Θέσεις εργασίας | 12/07/2013 - 19:50

7 Προσλήψεις Δήμος Μεγαλόπολης

7 Προσλήψεις Δήμος Μεγαλόπολης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
Κλειστός ο δήμος Αθηναίων
Δημόσιο | 11/07/2013 - 20:43

Κλειστές οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων

Κλειστές οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, εκτός από τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας Το κλείσιμο όλων των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, εκτός από τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, κατά τις ημέρες συζήτησης και ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο κατά τη σημερινή συνεδρίασή του.
7 Προσλήψεις Δήμος Μεγαλόπολης
Θέσεις εργασίας | 11/07/2013 - 18:02

7 Προσλήψεις Δήμος Μεγαλόπολης

7 Προσλήψεις Δήμος Μεγαλόπολης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 07/01/2013 - 18:05

3700 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟ 2013

3700 Προσλήψεις στους Δήμους το 2013 με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου αίρεται η απαγόρευση σύναψης συμβάσεων έργου στους δήμους και ανοίγει ο δρόμος για προσλήψεις στους Δήμους το 2013.
Σελίδα 5 από 5

Η Επικαιρότητα Τώρα