#ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

Ο Μάρτιν Τσούρντα, νέος διευθύνων σύμβουλος στο ΤΧΣ
Οικονομία | 12/06/2017 - 17:37

Ο Μάρτιν Τσούρντα, νέος διευθύνων σύμβουλος στο ΤΧΣ

Ο Δρ. Μάρτιν Τσούρντα αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντα συμβούλου της Εκτελεστικής Επιτροπή στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Η Επικαιρότητα Τώρα