#ΔΞLPG

Καθαρισμός (με ψηγματοβολή)/ειδική κατηγορία
ΛΙΜΕΝΙΚΟ | 20/03/2014 - 18:07

Καθαρισμός (με ψηγματοβολή)/ειδική κατηγορία

Καθαρισμός (με ψηγματοβολή)/ειδική κατηγορία Για τη χορήγηση άδειας ψηγματοβολής (αμμοβολής) σε Δ/Ξ-L.P.G. οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής χαρακτηριστικά:
Άδεια λιμενικού για εργασία με ή χωρίς φλόγα (ειδική κατηγορία)
ΛΙΜΕΝΙΚΟ | 20/03/2014 - 16:51

Άδεια λιμενικού για εργασία με ή χωρίς φλόγα (ειδική κατηγορία)

Άδεια λιμενικού για εργασία με ή χωρίς φλόγα (ειδική κατηγορία) Για τη χορήγηση άδειας εργασιών (επισκευές/συντήρηση), με ή χωρίς φλόγα, σε δεξαμενόπλοια-L.P.G. οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πράξουν ως ακολούθως:

Η Επικαιρότητα Τώρα