#ΕΒΑ

6 θέσεις εργασίας στην 3η ΕΒΑ Χίος
Θέσεις εργασίας | 25/08/2014 - 09:08

6 θέσεις εργασίας στην 3η ΕΒΑ Χίος

6 θέσεις εργασίας στην 3η ΕΒΑ Χίος Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 3ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Ε.Β.Α.), που εδρεύει στη Χίο του Νομού Χίου
Θέσεις εργασίας στην 4η ΕΒΑ
Θέσεις εργασίας | 22/08/2014 - 12:53

Θέσεις εργασίας στην 4η ΕΒΑ

Θέσεις εργασίας στην 4η ΕΒΑ Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων.
Προσλήψεις στην 24η ΕΒΑ Λαμία
Θέσεις εργασίας | 28/07/2014 - 15:01

Προσλήψεις στην 24η ΕΒΑ Λαμία

Προσλήψεις στην 24η ΕΒΑ Λαμία Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της 24ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στην Λαμία
Προσλήψεις στην 28η ΕΒΑ Χανιά
Θέσεις εργασίας | 23/07/2014 - 09:33

Προσλήψεις στην 28η ΕΒΑ Χανιά

Προσλήψεις στην 28η ΕΒΑ Χανιά Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού με σύμβαση έργων και για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης
Προσλήψεις στην 1η ΕΒΑ Αθήνα
Θέσεις εργασίας | 08/07/2014 - 13:54

Προσλήψεις στην 1η ΕΒΑ Αθήνα

Προσλήψεις στην 1η ΕΒΑ Αθήνα Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Αθήνα
4 θέσεις εργασίας στην 12η ΕΒΑ Σέρρες
Θέσεις εργασίας | 01/07/2014 - 12:04

4 θέσεις εργασίας στην 12η ΕΒΑ Σέρρες

4 θέσεις εργασίας στην 12η ΕΒΑ Σέρρες Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Ε.Β.Α.), που εδρεύει στην Καβάλα
Προσλήψεις στην 21η ΕΒΑ Κέρκυρα
Θέσεις εργασίας | 19/06/2014 - 11:50

Προσλήψεις στην 21η ΕΒΑ Κέρκυρα

Προσλήψεις στην 21η ΕΒΑ Κέρκυρα Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 21ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Κέρκυρα
8 θέσεις εργασίας στην 20η ΕΒΑ Ζάκυνθος
Θέσεις εργασίας | 02/06/2014 - 12:49

8 θέσεις εργασίας στην 20η ΕΒΑ Ζάκυνθος

8 θέσεις εργασίας στην 20η ΕΒΑ Ζάκυνθος Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της 20ης Ε.Β.Α.. που εδρεύει στη Ζάκυνθο
8 θέσεις εργασίας στην 25η ΕΒΑ
Θέσεις εργασίας | 22/05/2014 - 11:10

8 θέσεις εργασίας στην 25η ΕΒΑ

8 θέσεις εργασίας στην 25η ΕΒΑ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 25ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Ε.Β.Α.), που εδρεύει στην Αρχαία Κόρινθο
4 θέσεις εργασίας στην 3η εφορεία αρχαιοτήτων
Θέσεις εργασίας | 21/01/2014 - 11:29

4 θέσεις εργασίας στην 3η εφορεία αρχαιοτήτων

4 θέσεις εργασίας στην 3η εφορεία αρχαιοτήτων Η 3η εφορεία αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ΠΕ Οικονομικού και τριών (3) ΥΕ Εργατών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση εσωτερικού επιθαλασσίου τείχους Φρουρίου Χίου»
5 θέσεις εργασίας με 8μηνα στην 13 Εφορεία Αρχαιοτήτων
Θέσεις εργασίας | 21/12/2013 - 10:29

5 θέσεις εργασίας με 8μηνα στην 13 Εφορεία Αρχαιοτήτων

5 θέσεις εργασίας με 8μηνα στην 13 Εφορεία Αρχαιοτήτων Η 13 εφορεία αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας στις Ποταμιές» που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 13η ΕΒΑ στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης/Δήμου Χερσονήσου και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,
Προσλήψεις στην 23η ΕΒΑ
Θέσεις εργασίας | 12/09/2013 - 11:18

Προσλήψεις στην 23η ΕΒΑ

Προσλήψεις στην 23η ΕΒΑ Η 23η ΕΒΑ ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου: «Προσθήκη νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου (μονάδα V) καθαρής ισχύος 416,95MW στον ΑΗΣ Αλιβερίου»
11 Προσλήψεις 22 ΕΒΑ
Θέσεις εργασίας | 26/08/2013 - 14:46

11 Προσλήψεις 22 ΕΒΑ

11 Προσλήψεις 22 ΕΒΑ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων νια την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών, για το υποέργο «Αρχαιολογικές εργασίες της 22ης ΕΒΑ» του έργου «Αποπεράτωση Οδικών Υποδομών Αυτοκινητοδρόμου : Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης)- Μαλιακός (Σκάρφεια ) και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι-Χαλκίδα», ενταγμένο στο ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας 2007-2013» και το οποίο θα εκτελεσθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την της 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Ναύπακτο του Νομού Αιτωλ/νίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, Τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Η Επικαιρότητα Τώρα