#ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

Απο το gov.gr το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
Ασφάλιση | 05/11/2020 - 11:46

Απο το gov.gr το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Ηλεκτρονικά μπορεί να γίνεται από σήμερα, μέσω του gov.gr, η διαδικασία αίτησης και έκδοσης του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.

Η Επικαιρότητα Τώρα