#ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

Προσλήψεις 18 Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Θέσεις εργασίας | 28/02/2019 - 13:50

Προσλήψεις 18 Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 1170/18.02.2019 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης 18 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Photo: EU Council
Θέσεις εργασίας | 01/10/2018 - 14:48

Προκήρυξη για 33 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Κομισιόν

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 6337/24.09.2018 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (33) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση,, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο 2018.
Προκήρυξη για θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων
Δημόσιο | 12/01/2017 - 10:38

Προκήρυξη για θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γεροβασίλη
Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων
Δημόσιο | 23/08/2016 - 15:42

Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT) σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΥΕΔ (με απόσπαση) για το α'εξάμηνο 2017 εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών
Προκήρυξη για θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Θέσεις εργασίας | 07/10/2015 - 16:44

Προκήρυξη για θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ'αριθμ. 6333/23.9.2015 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι επτά (27) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής , με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2015.
Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Θέσεις εργασίας | 31/07/2015 - 12:01

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ'αριθμ. 5266/17.7.2015 έγγραφό της και σε συνέχεια του 28.7.2015 ηλεκτρονικού μηνύματος της Ευρ.Επιτροπής, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης τριάντα έξι (36) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής , με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Σεπτέμβριο του 2015.
Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Θέσεις εργασίας | 04/06/2015 - 14:05

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ'αριθμ. 3819/26.5.2015 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι τριών (23) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής[1], με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2015.
Νέες θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Κομισιόν
Δημόσιο | 08/05/2015 - 14:53

Νέες θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Κομισιόν

Νέες θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Κομισιόν Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης εννέα (9) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Μάϊο και τον Ιούνιο του 2015.
Θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δημόσιο | 16/04/2015 - 15:49

Θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης δεκαεννέα (19) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής , με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Απρίλιο και τον Μάϊο του 2015.
Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Θέσεις εργασίας | 12/01/2015 - 13:23

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης δεκαεπτά (17) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής , με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015.
Νέες διευκρινίσεις για την προκήρυξη Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην ΕΕ
Θέσεις εργασίας | 01/12/2014 - 18:55

Νέες διευκρινίσεις για την προκήρυξη Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην ΕΕ

Νέες διευκρινίσεις για την προκήρυξη Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην ΕΕ Νέες διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις και τα προσόντα των ενδιαφερομένων υπαλλήλων που θέλουν να συμμετάσχουν στην προκήρυξη της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην ΕΕ για την πλήρωση 20 θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνει με έγγραφό του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Προκήρυξη θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων Δεκεμβρίου 2014 Ιανουαρίου 2015
Θέσεις εργασίας | 24/11/2014 - 13:02

Προκήρυξη θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων Δεκεμβρίου 2014 Ιανουαρίου 2015

Προκήρυξη θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων Δεκεμβρίου 2014 Ιανουαρίου 2015 Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι (20) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής , με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Δεκέμβριο του 2014 και τον Ιανουάριο του 2015.
Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων
Θέσεις εργασίας | 06/11/2014 - 12:56

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι μίας (21) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής , με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2014.
28 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δημόσιο | 31/07/2014 - 10:23

28 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

28 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη για πλήρωση είκοσι οκτώ (28) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής , με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων το Σεπτέμβριο του 2014.
Νέες θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην ΕΕ
Θέσεις εργασίας | 16/07/2014 - 15:40

Νέες θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην ΕΕ

Νέες θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην ΕΕ Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη για πλήρωση είκοσι εννιά (29) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο του 2014.
29 θέσεις εθνικών εμπειρογνωμόνων
Θέσεις εργασίας | 04/07/2014 - 17:24

29 θέσεις εθνικών εμπειρογνωμόνων

29 θέσεις εθνικών εμπειρογνωμόνων Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη για πλήρωση είκοσι ενιά (29) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής , με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο του 2014.
Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων
Θέσεις εργασίας | 14/06/2014 - 01:06

Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων

Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη για πλήρωση είκοσι επτά (27) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής1, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2014.
29 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Θέσεις εργασίας | 12/05/2014 - 10:05

29 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

29 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη για πλήρωση είκοσι εννέα (29) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων το Μάιο και τον Ιούνιο του 2014
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων
Δημόσιο | 23/04/2014 - 22:18

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με απόσπαση) για τον Οκτώβριο του 2014, κάνει γνωστό με έγγραφό του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και σύμφωνα με τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ.
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (NEPT)
Δημόσιο | 22/04/2014 - 12:57

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (NEPT)

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (NEPT) Ενημέρωση ότι, όπως γνωστοποιήθηκε με έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.), σε εφαρμογή του Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT) διατίθενται στη χώρα μας, για τη δεύτερη περίοδο του έτους 2014 (Οκτώβριος 2014), 4 θέσεις ασκούμενων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγορίας AD (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης).
Προκήρυξη για θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων με απόσπαση
Δημόσιο | 25/09/2013 - 16:52

Προκήρυξη για θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων με απόσπαση

Προκήρυξη για θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων με απόσπαση Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισς ανακοινώνει με προκήρυξη του την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αποσπάση.

Η Επικαιρότητα Τώρα