#ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ

Ίδρυση και λειτουργία σφαγείου κουνελιών & εκτρεφόμενων θηραμάτων
ΚΕΠ | 02/04/2014 - 19:00

Ίδρυση και λειτουργία σφαγείου κουνελιών & εκτρεφόμενων θηραμάτων

Ίδρυση και λειτουργία σφαγείου κουνελιών & εκτρεφόμενων θηραμάτων Για τη χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας σφαγείου κουνελιών και εκτρεφόμενων θηραμάτων, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα