#ΕΛΤΑ

ΕΛΤΑ: Προκήρυξη ΣΟΧ 11/2015
Θέσεις εργασίας | 25/02/2015 - 13:55

ΕΛΤΑ: Προκήρυξη ΣΟΧ 11/2015

ΕΛΤΑ: Προκήρυξη ΣΟΧ 11/2015 Ανακοίνωση για την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, [ ενός (1) ατόμου της ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και ενός (1) ατόμου της ειδικότητας Δ.Ε. Διανομέων ], με 6ωρη ημερήσια απασχόληση, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών,
11 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ σε Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη
Θέσεις εργασίας | 24/02/2015 - 16:33

11 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ σε Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη

11 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ σε Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και η Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας-Θράκης που εδρεύει στο Δήμο Ωραιοκάστρου, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν 8 ΔΕ Διανομείς και 3 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών)
15 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη
Θέσεις εργασίας | 24/02/2015 - 16:20

15 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη

15 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα πέντε (15) ατόμων (15 ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 6ΩΡΗΣ ημερήσιας απασχόλησης χρονικής διάρκειας 8 μηνών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης των Ελληνικών Ταχυδρομείων  Α.Ε. (Μονάδων Διανομής Θεσσαλονίκης), που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης
ΕΛΤΑ: Προσλήψεις με 8μηνα στο Κιλκίς
Θέσεις εργασίας | 24/02/2015 - 12:51

ΕΛΤΑ: Προσλήψεις με 8μηνα στο Κιλκίς

ΕΛΤΑ: Προσλήψεις με 8μηνα στο Κιλκίς Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, της ειδικότητας Δ.Ε. Διανομέων, με 6ωρη ημερήσια απασχόληση, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Κιλκίς
20 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη
Θέσεις εργασίας | 24/02/2015 - 10:57

20 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη

20 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, [δώδεκα (12) Δ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 6ωρη ημερήσια απασχόληση και οκτώ (8) Δ.Ε. Διανομέων, 6ωρη ημερήσια απασχόληση, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης,
Από αύριο οι αιτησεις για 189 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ
Θέσεις εργασίας | 19/02/2015 - 12:31

Από αύριο οι αιτησεις για 189 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ

Από αύριο οι αιτησεις για 189 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατόν ογδόντα εννέα (189) ατόμων, ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, εξάωρης απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών,
Προκήρυξη ΣΟΧ 16/2015 στα ΕΛΤΑ
Θέσεις εργασίας | 18/02/2015 - 16:27

Προκήρυξη ΣΟΧ 16/2015 στα ΕΛΤΑ

Προκήρυξη ΣΟΧ 16/2015 στα ΕΛΤΑ Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι έξι (26) ατόμων [(7) Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, , (17) Δ.Ε. Διανομέων 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης και (2) Υ.Ε. Διαμετακομιστών πλήρους απασχόλησης], χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. των Νομών Αχαίας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
26 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ στην Πελοπόννησο
Θέσεις εργασίας | 17/02/2015 - 11:53

26 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ στην Πελοπόννησο

26 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ στην Πελοπόννησο Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι έξι (26) ατόμων [επτά (7) Δ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, δέκα επτά (17) Δ.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης και δύο (2) Υ.Ε. ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ πλήρους απασχόλησης], χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών,
Απο αύριο οι αιτησεις για την προκήρυξη ΣΟΧ 5/2015 των ΕΛΤΑ
Θέσεις εργασίας | 17/02/2015 - 09:58

Απο αύριο οι αιτησεις για την προκήρυξη ΣΟΧ 5/2015 των ΕΛΤΑ

Απο αύριο οι αιτησεις για την προκήρυξη ΣΟΧ 5/2015 των ΕΛΤΑ Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ( ΕΛΤΑ), ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριάντα (30) άτομα ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στο Κέντρο Διαλογής Αττικής (Κρυονέρι) και στο Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου (Σπάτα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Προκήρυξη ΣΟΧ 4/2015 για 40 θέσεις στα ΕΛΤΑ
Θέσεις εργασίας | 12/02/2015 - 15:37

Προκήρυξη ΣΟΧ 4/2015 για 40 θέσεις στα ΕΛΤΑ

Προκήρυξη ΣΟΧ 4/2015 για 40 θέσεις στα ΕΛΤΑ Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με την προκηρυξη ΣΟΧ 4/2015 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριάντα επτά (37) ατόμων, ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, εξάωρης απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών
Προκήρυξη ΣΟΧ 6/2015 189 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ
Θέσεις εργασίας | 12/02/2015 - 11:10

Προκήρυξη ΣΟΧ 6/2015 189 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ

189 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ με την προκήρυξη ΣΟΧ 6/2015 Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εκατόν ογδόντα εννέα (189) ατόμων ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά
Προκήρυξη ΣΟΧ 5/2015 για 30 θέσεις στα ΕΛΤΑ
Θέσεις εργασίας | 12/02/2015 - 10:08

Προκήρυξη ΣΟΧ 5/2015 για 30 θέσεις στα ΕΛΤΑ

Προκήρυξη ΣΟΧ 5/2015 για 30 θέσεις στα ΕΛΤΑ Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε.,
Όλες οι προκηρύξεις για προσλήψεις στα ΕΛΤΑ το 2015
Θέσεις εργασίας | 09/03/2015 - 14:37

Όλες οι προκηρύξεις για προσλήψεις στα ΕΛΤΑ το 2015

Όλες οι προκηρύξεις για προσλήψεις στα ΕΛΤΑ το 2015 Το dikaiologitika.gr δημοσιεύει καθημερινά όλες τις προκηρύξεις που βγαίνουν για το δημόσιο στο μενού Θέσεις εργασίας. Στην συγκεκριμένη λίστα μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις των ΕΛΤΑ για το 2015.
Προκήρυξη ΣΟΧ 3/2015 για 19 θέσεις στα ΕΛΤΑ
Θέσεις εργασίας | 05/02/2015 - 13:10

Προκήρυξη ΣΟΧ 3/2015 για 19 θέσεις στα ΕΛΤΑ

Προκήρυξη ΣΟΧ 3/2015 για 19 θέσεις στα ΕΛΤΑ Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαεννέα  (19) ατόμων, ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, εξάωρης απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών,
Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2015 στα Ελληνικά Ταχυδρομεία
Θέσεις εργασίας | 05/02/2015 - 11:48

Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2015 στα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2015 στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριάντα δύο  (32) ατόμων, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών,
40 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ σε Αθήνα και Πειραιά
Θέσεις εργασίας | 04/02/2015 - 09:59

40 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ σε Αθήνα και Πειραιά

40 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ σε Αθήνα και Πειραιά Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων, [τριάντα επτά (37) Δ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης και τριών (3) Υ.Ε. ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ πλήρους απασχόλησης], χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά των ΕΛΤΑ Α.Ε.,
33 προσλήψεις με 8μηνα στα ΕΛΤΑ
Θέσεις εργασίας | 03/02/2015 - 14:47

33 προσλήψεις με 8μηνα στα ΕΛΤΑ

33 προσλήψεις με 8μηνα στα ΕΛΤΑ Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριάντα τρία (33) άτομα ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΕΣ, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στο Κέντρο Διαλογής Αττικής (Κρυονέρι) και στο Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου (Σπάτα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
ΕΛΤΑ: 19 προσλήψεις ΔΕ εσωτερικής εκμετάλλευσης στην Αττική
Θέσεις εργασίας | 30/01/2015 - 10:43

ΕΛΤΑ: 19 προσλήψεις ΔΕ εσωτερικής εκμετάλλευσης στην Αττική

ΕΛΤΑ: 19 προσλήψεις ΔΕ εσωτερικής εκμετάλλευσης στην Αττική Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα εννέα (19) ατόμων, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, 6ωρη ημερήσια απασχόληση, ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δικτύου Λιανικής Αττικής,
Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ σε Αθήνα και Πειραιά
Θέσεις εργασίας | 29/01/2015 - 11:46

Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ σε Αθήνα και Πειραιά

Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ σε Αθήνα και Πειραιά Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα δύο (32) ατόμων ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά
33 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Αττική
Θέσεις εργασίας | 29/01/2015 - 10:29

33 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Αττική

33 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Αττική Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα τριών (33) ατόμων ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) υηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., για το Κέντρο Διαλογής Αττικής και το Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου, που εδρεύουν στο Νομό Αττικής
Ως αύριο το μεσημέρι η εκλογική αλληλογραφία από τα ΕΛΤΑ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 | 20/01/2015 - 18:32

Ως αύριο το μεσημέρι η εκλογική αλληλογραφία από τα ΕΛΤΑ

Ως αύριο το μεσημέρι η εκλογική αλληλογραφία από τα ΕΛΤΑ Μέχρι αύριο, στις δύο το μεσημέρι, θα γίνεται η παραλαβή εκλογικής αλληλογραφίας κομμάτων, εκλογικών συνδυασμών και υποψηφίων από τα ΕΛΤΑ.
Ανοικτά το Σαββατοκύριακο τα ΕΛΤΑ για την εκλογική αλληλογραφία
ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 | 14/01/2015 - 16:47

Ανοικτά το Σαββατοκύριακο τα ΕΛΤΑ για την εκλογική αλληλογραφία

Ανοικτά το Σαββατοκύριακο τα ΕΛΤΑ για την εκλογική αλληλογραφία Ανοικτά θα παραμείνουν το Σαββατοκύριακο, 17 και 18 Ιανουαρίου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα ΕΛΤΑ για την παραλαβή εκλογικής αλληλογραφίας κομμάτων, εκλογικών συνδυασμών και υποψηφίων.
Εκτός ΕΣΠΑ έργο για τον ψηφιακό εκσυχρονισμό των ΕΛΤΑ
Οικονομία | 09/01/2015 - 09:58

Εκτός ΕΣΠΑ έργο για τον ψηφιακό εκσυχρονισμό των ΕΛΤΑ

Εκτός ΕΣΠΑ έργο για τον Ψηφιακό εκσυχρονισμό των ΕΛΤΑ Την απένταξη έργου των ΕΛΤΑ με όνομα «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες» και ύψους  6,503,718 ευρώ, που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ψηφιακή Σύγκληση» προβλέπει απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομίων κ Μενέλαου Δασκαλάκη.
Εκλογική αλληλογραφία από τα ΕΛΤΑ σε ειδικές τιμές
ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 | 07/01/2015 - 10:48

Εκλογική αλληλογραφία από τα ΕΛΤΑ σε ειδικές τιμές

Εκλογική αλληλογραφία από τα ΕΛΤΑ σε ειδικές τιμές Eιδικές τιμές για τη διακίνηση του προεκλογικού υλικού παρέχουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στους συμμετέχοντες στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.
Τα καταστήματα ΕΛΤΑ που θα εξυπηρετούν εως τις 18:00 σήμερα Παραμονή Πρωτοχρονιάς
Οικονομία | 31/12/2014 - 08:55

Τα καταστήματα ΕΛΤΑ που θα εξυπηρετούν εως τις 18:00 σήμερα Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Τα καταστήματα ΕΛΤΑ που θα εξυπηρετούν εως τις 18:00 σήμερα Παραμονή Πρωτοχρονιάς Έως τις 18:00 σήμερα Παραμονή Πρωτοχρονιάς θα μπορούν οι πολίτες να εξοφλούν τις βεβαιωμένες οφειλές τους στο αυτοματοποιημένο δίκτυο καταστημάτων των ΕΛΤΑ, που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο.
Πληρωμή φόρων στα ΕΛΤΑ εως τις 20:30 σήμερα και εως τις 18:00 αύριο
Οικονομία | 30/12/2014 - 16:06

Πληρωμή φόρων στα ΕΛΤΑ εως τις 20:30 σήμερα και εως τις 18:00 αύριο

Πληρωμή φόρων στα ΕΛΤΑ εως τις 20:30 σήμερα και εως τις 18:00 αύριο Απόψε έως τις 20:30 και αύριο έως τις 18:00 θα μπορούν οι πολίτες να εξοφλούν τις βεβαιωμένες οφειλές τους στο αυτοματοποιημένο δίκτυο καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων, που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο.
Νέα υπηρεσία απο τα ΕΛΤΑ για το Συνοδευτικό Δελτίο Δέματος
Οικονομία | 29/12/2014 - 14:01

Νέα υπηρεσία απο τα ΕΛΤΑ για το Συνοδευτικό Δελτίο Δέματος

Νέα υπηρεσία απο τα ΕΛΤΑ για το Συνοδευτικό Δελτίο Δέματος Τα ΕΛΤΑ, με στόχο τη διευκόλυνση των πελατών τους στην αποστολή δεμάτων εσωτερικού χωρίς αντικαταβολή, διαθέτουν στην ιστοσελίδα www.elta.gr τη νέα επιλογή «Θέλω να Εκτυπώσω Συνοδευτικό Δελτίο Δέματος».
Γραμματόσημα που θα «ψάλλουν» τα κάλαντα απο τα ΕΛΤΑ
Οικονομία | 11/12/2014 - 19:31

Γραμματόσημα που θα «ψάλλουν» τα κάλαντα απο τα ΕΛΤΑ

Γραμματόσημα που θα «ψάλλουν» τα κάλαντα απο τα ΕΛΤΑ Γραμματόσημα σε τριγωνικό σχήμα που "ψάλλουν" τα ελληνικά παραδοσιακά κάλαντα μέσω γραμμωτού κώδικα (QRC), θα κυκλοφορήσουν αύριο από τα ΕΛΤΑ
Συμφωνία δήμων και ΕΛΤΑ για υπηρεσίες ΚΕΠ και στα ταχυδρομεία
Δημόσιο | 09/12/2014 - 17:42

Συμφωνία δήμων και ΕΛΤΑ για υπηρεσίες ΚΕΠ και στα ταχυδρομεία

Συμφωνία δήμων και ΕΛΤΑ για υπηρεσίες ΚΕΠ και στα ταχυδρομεία Στην υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ΚΕΔΕ και των ΕΛΤΑ υπογράφηκε, από τον Πρόεδρο κ. Γ. Πατούλη και τον Πρόεδρο των ΕΛΤΑ. κ. Κ. Μελαχροινό. Η συμφωνία προβλέπει την παροχή νέων υπηρεσιών όπως συναλλαγές που μπορούν να κάνουν τα ΚΕΠ να γίνονται επικουρικά και σε καταστήματα των ΕΛΤΑ
Τα ΕΛΤΑ για τις «καθυστερήσεις» στην διανομή γραμμάτων
Δημόσιο | 25/11/2014 - 19:55

Τα ΕΛΤΑ για τις «καθυστερήσεις» στην διανομή γραμμάτων

Τα ΕΛΤΑ για τις «καθυστερήσεις» στην διανομή γραμμάτων «Χωρίς απολύσεις και χωρίς μαζικές μεταθέσεις προσωπικού, με μοναδικό γνώμονα την άρτια εξυπηρέτηση των ταχυδρομικών αναγκών σε όλη τη χώρα, τα ΕΛΤΑ αναδιοργανώνονται σε όλο το εύρος των λειτουργιών και των υπηρεσιών τους».
Μια φορά την εβδομάδα θα φέρνουν τα γράμματα οι ταχυδρόμοι των ΕΛΤΑ
Δημόσιο | 25/11/2014 - 17:44

Μια φορά την εβδομάδα θα φέρνουν τα γράμματα οι ταχυδρόμοι των ΕΛΤΑ

Μια φορά την εβδομάδα θα φέρνουν τα γράμματα οι ταχυδρόμοι των ΕΛΤΑ Μια φορά την εβδομάδα θα κάνουν πλέον διανομές οι ταχυδρόμοι των ΕΛΤΑ τις διανομές αλληλογραφίας αφού λόγω του νέου οργανογράμματος δεν υπάρχει όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι το επαρκές προσωπικό για την συχνότερη διανομή τους
ΕΛΤΑ: Καθυστερήσεις στις παραδόσεις λόγω μείωσης του προσωπικού
Δημόσιο | 24/11/2014 - 21:26

ΕΛΤΑ: Καθυστερήσεις στις παραδόσεις λόγω μείωσης του προσωπικού

ΕΛΤΑ: Καθυστερήσεις στις παραδόσεις λόγω μείωσης του προσωπικού Έντονη κριτική κατά της διοίκησης των ΕΛΤΑ, «για αυθαίρετη μείωση κατά 25% των θέσεων εργασίας στο οργανόγραμμα των ταχυδρόμων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση της αλληλογραφίας» εξαπολύει με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Ταχυδρόμων ΕΛΤΑ Αθήνας και νομού Αττικής.
Σχεδιάζονται νέες υπηρεσίες από τα ΕΛΤΑ για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ
Ασφάλιση | 29/10/2014 - 11:51

Σχεδιάζονται νέες υπηρεσίες από τα ΕΛΤΑ για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ

Σχεδιάζονται νέες υπηρεσίες από τα ΕΛΤΑ για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ Την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΕΛΤΑ και του ΟΓΑ επιβεβαίωσαν σε συνάντηση που είχαν ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων Κωστής Μελαχροινός και ο υποδιοικητής του ΟΓΑ Κανέλλος Τούντας.
Τα ΕΛΤΑ εφαρμογή στο κινητό
Δημόσιο | 14/10/2014 - 20:00

Τα ΕΛΤΑ εφαρμογή στο κινητό

Τα ΕΛΤΑ εφαρμογή στο κινητό Διαθέσιμη στο AppStore είναι η πρώτη έκδοση της εφαρμογής των Ελληνικών Ταχυδρομείων για iPhone και iPad.
Η απάντηση των ΕΛΤΑ στις ενστάσεις για τα φάρμακα κατ' οίκον
Ασφάλιση | 09/10/2014 - 17:30

Η απάντηση των ΕΛΤΑ στις ενστάσεις για τα φάρμακα κατ' οίκον

Η απάντηση των ΕΛΤΑ στις ενστάσεις για τα φάρμακα κατ' οίκον «Παρά το γεγονός ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία κατανοούν τον προβληματισμό του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, διευκρινίζουν ότι τα ΕΛΤΑ δεν αποτελούν «άσχετη εταιρεία delivery». Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία συνιστούν εδώ και 186 χρόνια εταιρεία ύψιστης κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς.» Τα παραπάνω αναφέρει η Διοίκηση των ΕΛΤΑ σε ανακοίνωση της σχετικά με τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η νέα υπηρεσία αποστολής φαρμάκων κατ' οίκον, στους φαρμακοποιούς.
Αντιδρούν οι φαρμακοποιοί στην παράδοση φαρμάκων μέσω ΕΛΤΑ
Ασφάλιση | 09/10/2014 - 12:48

Αντιδρούν οι φαρμακοποιοί στην παράδοση φαρμάκων μέσω ΕΛΤΑ

Αντιδρούν οι φαρμακοποιοί στην παράδοση φαρμάκων μέσω ΕΛΤΑ Στις 6 Οκτωβρίου ξεκίνησε πιλοτικά, από το Κορωπί, η παράδοση φαρμάκων μέσω των ΕΛΤΑ με κόστος 3 ευρώ. Η εφαρμογή του μέτρου έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο οποίος με επιστολή του προς το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΦ διαμηνύει ότι «το φάρμακο δεν είναι εμπόρευμα για να διακινείται από εταιρίες delivery, η δε εκτέλεση της συνταγής δεν είναι τυπική πράξη».
Μία ώρα ακόμη για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ σε καταστήματα ΕΛΤΑ
Οικονομία | 30/09/2014 - 19:17

Μία ώρα ακόμη για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ σε καταστήματα ΕΛΤΑ

Μία ώρα ακόμη για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ σε καταστήματα ΕΛΤΑ Την δυνατότητα για πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ εντός της προθεσμίας που έχει ορίσει το υπουργείο Οικονομικών αλλά και των βεβαιωμένων οφειλών απο τον φόρο εισοδήματος έχουν οι φορολογούμενοι  μέχρι σήμερα στις 20:30 σε 59 καταστήματα των ΕΛΤΑ  
Χάoς στις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ μέχρι τι ώρα μπορεί να πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ
Οικονομία | 30/09/2014 - 08:31

Χάoς στις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ μέχρι τι ώρα μπορεί να πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ

Χάoς στις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ μέχρι τι ώρα μπορεί να πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ Το αδιαχώρητο παρατηρείται στις τράπεζες και τα ταχυδρομικά καταστήματα, όπου οι πολίτες σπεύδουν να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ , τελευταία μέρα σήμερα, της προθεσμίας καταβολής.
ΕΛΤΑ: πληρωμή του ΕΝΦΙΑ έως αύριο στις 20:30
Οικονομία | 29/09/2014 - 15:14

ΕΛΤΑ: πληρωμή του ΕΝΦΙΑ έως αύριο στις 20:30

ΕΛΤΑ: πληρωμή του ΕΝΦΙΑ έως αύριο στις 20:30 Την δυνατότητα για πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ αλλά και των βεβαιωμένων οφειλών, μέχρι αύριο στις 20:30 ανακοίνωσαν τα ΕΛΤΑ
ΕΛΤΑ: Αιτήσεις για το ταχυδρομικό πρακτορείο στην Κασσιόπη Κέρκυρας
Δημόσιο | 16/09/2014 - 12:01

ΕΛΤΑ: Αιτήσεις για το ταχυδρομικό πρακτορείο στην Κασσιόπη Κέρκυρας

ΕΛΤΑ: Αιτήσεις για το ταχυδρομικό πρακτορείο στην Κασσιόπη Κέρκυρας Ανακοινώνεται το ενδιαφέρον του ΕΛΤΑ για τη λειτουργία Περιφερειακού Ταχυδρομικού Πρακτορείου στην Κασσιόπη του Δήμου Κέρκυρας.
Προχωρά άμεσα η πώληση των ΕΛΤΑ απο το ΤΑΙΠΕΔ
Δημόσιο | 08/09/2014 - 12:05

Προχωρά άμεσα η πώληση των ΕΛΤΑ απο το ΤΑΙΠΕΔ

Προχωρά άμεσα η πώληση των ΕΛΤΑ απο το ΤΑΙΠΕΔ Εντος του τελευταίου τριμήνου του 2014 προχωρά η Κυβέρνηση στην πώληση των ΕΛΤΑ, με τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης να δρομολογούνται το επόμενο διάστημα από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
Στοιχεία για τους διαγωνισμούς στα ΕΛΤΑ ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ
Δημόσιο | 11/08/2014 - 15:14

Στοιχεία για τους διαγωνισμούς στα ΕΛΤΑ ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Στοιχεία για τους διαγωνισμούς στα ΕΛΤΑ ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ Να καταθέσει στη Βουλή τα έγγραφα που αφορούν όλους τους διαγωνισμούς και τις αναθέσεις έργων των ΕΛΤΑ σε ιδιώτες τον τελευταίο χρόνο, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά, ζητούν από τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλη Χρυσοχοΐδη επτά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων.
Οικονομικές ατασθαλίες από συνδικαλιστές των ΕΛΤΑ
Δημόσιο | 06/08/2014 - 12:48

Οικονομικές ατασθαλίες από συνδικαλιστές των ΕΛΤΑ

Οικονομικές ατασθαλίες από συνδικαλιστές των ΕΛΤΑ Σημαντικές παρατυπίες αλλά και οικονομικές ατασθαλίες από συνδικαλιστές δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής Οργάνωσης - Ομοσπονδίας , συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ, διαπιστώθηκαν από εκτεταμένη φορολογική έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας. Η υπόθεση αφορά τη συνδικαλιστική οργάνωση των ΕΛΤΑ με μέλη της Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών.
Εγκρίθηκε από την Κομισιόν η κρατική χρηματοδότηση των ΕΛΤΑ
Εργασιακά | 01/08/2014 - 16:00

Εγκρίθηκε από την Κομισιόν η κρατική χρηματοδότηση των ΕΛΤΑ

Εγκρίθηκε από την Κομισιόν η κρατική χρηματοδότηση των ΕΛΤΑ Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κρατική χρηματοδότηση των ΕΛΤΑ για την περίοδο 2013-2015. Ταυτόχρονα όμως η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι κινεί διεξοδική έρευνα για την περίοδο 2016-2020.
645 προσλήψεις έρχονται στα ΕΛΤΑ
Θέσεις εργασίας | 29/07/2014 - 09:57

645 προσλήψεις έρχονται στα ΕΛΤΑ

645 προσλήψεις έρχονται στα ΕΛΤΑ Τα ΕΛΤΑ αναμένεται να προχωρήσουν σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού το αμέσως επόμενο διάστημα. Συνολικά θα ενισχυθούν τα νέα καταστήματα με 645 νέους υπαλλήλους με τετράμηνες και οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας. Οι θέσεις απευθύνονται σε αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι θα προσληφθούν με πλήρη ή μερική απασχόληση. Οι ειδικότητες που θα προκηρυχθούν είναι οι ακόλουθες: ΔΕ Διανομέων, ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, ΔΕ Οδηγών, ΥΕ Διαμετακομιοτών.
Απεργούν οι ταχυδρόμοι των ΕΛΤΑ διεκδικώντας προσλήψεις
Δημόσιο | 15/07/2014 - 19:16

Απεργούν οι ταχυδρόμοι των ΕΛΤΑ διεκδικώντας προσλήψεις

Απεργούν οι ταχυδρόμοι των ΕΛΤΑ διεκδικώντας προσλήψεις Απεργούν αύριο οι ταχυδρόμοι των ΕΛΤΑ στο νομό Αττικής διεκδικώντας την άμεση πρόσληψη εποχικών υπαλλήλων προκειμένου «να καταστεί δυνατή η εύρυθμη λειτουργία των ταχυδρομείων».
Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ ζητούν με απεργία τους οι ταχυδρόμοι
Εργασιακά | 11/07/2014 - 13:42

Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ ζητούν με απεργία τους οι ταχυδρόμοι

Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ ζητούν με απεργία τους οι ταχυδρόμοι Tην προκήρυξη 24ωρης απεργίας την ερχόμενη Τετάρτη αποφάσισε το Σωματείο Ταχυδρόμων ΕΛΤΑ Αθήνας & Ν. Αττικής, διεκδικώντας άμεσα προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων. Παράλληλα, το σωματείο εργαζομένων προειδοποιεί ότι, σε περίπτωση που δεν επιλυθούν τα προβλήματα, θα προχωρήσει σε νέα τετραήμερη απεργία από 11 Αυγούστου έως και 14 Αυγούστου.
Τι αλλάζει στην αποστολή δεμάτων από τα ΕΛΤΑ
Δημόσιο | 30/06/2014 - 18:55

Τι αλλάζει στην αποστολή δεμάτων από τα ΕΛΤΑ

Τι αλλάζει στην αποστολή δεμάτων από τα ΕΛΤΑ Νέους όρους και προϋποθέσεις για τη διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων που περιλαμβάνονται στην καθολική υπηρεσία και αφορούν κυρίως των ΕΛΤΑ, ως φορέα παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, ορίζει με απόφαση της η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT)
Ζητούνται εκπαιδευτές στα ΚΕΚ των ΕΛΤΑ
Εργασιακά | 22/04/2014 - 15:01

Ζητούνται εκπαιδευτές στα ΚΕΚ των ΕΛΤΑ

Ζητούνται εκπαιδευτές στα ΚΕΚ των ΕΛΤΑ Εκπαιδευτές αναζητά το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ελληνικών Ταχυδρομείων, προκειμένου να ανανεώσει το Μητρώο Εκπαιδευτών του.To ΚΕΚ - ΕΛΤΑ ανάρτησε την σχετική «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» σήμερα.
650 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ με οκτάμηνα το 2014
Θέσεις εργασίας | 22/04/2014 - 09:13

650 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ με οκτάμηνα το 2014

650 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ με οκτάμηνα το 2014 Τις καθιερωμένες προσλήψεις για φέτος θα κάνουν τα ΕΛΤΑ προκειμένου να καλύψουν τα κενά σε προσωπικό και θα στελεχώσουν τα καταστήματα των ταχυδρομείων αλλά και τις υπηρεσίες διανομής. Για το 2014 υπολογίζονται ότι θα γίνουν 650 προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) οκτάμηνης διάρκειας πλήρους απασχόλησης.
ΕΛΤΑ μειώνονται οι τιμές για τα δέματα εσωτερικού
Δημόσιο | 01/04/2014 - 18:39

ΕΛΤΑ μειώνονται οι τιμές για τα δέματα εσωτερικού

ΕΛΤΑ μειώνονται οι τιμές για τα δέματα εσωτερικού Σε νέες μειωμένες τιμές στα δέματα εσωτερικού, που μεσοσταθμικά φτάνουν και το 50% προχωρούν τα ΕΛΤΑ , επιχειρώντας να διεκδικήσουν ένα σημαντικό μέρος από τον κλάδο της διακίνησης δεμάτων.
ΕΛΤΑ δεν υπάρχει πρόβλημα με τα τέλη κυκλοφορίας
Οικονομία | 04/02/2014 - 22:26

ΕΛΤΑ δεν υπάρχει πρόβλημα με τα τέλη κυκλοφορίας

ΕΛΤΑ δεν υπάρχει πρόβλημα με τα τέλη κυκλοφορίας Τα ΕΛΤΑ κατέβαλαν, μέσω ΔΙΑΣ, τις οφειλές πελατών τους που αφορούν τέλη κυκλοφορίας, οι οποίες ενώ είχαν πληρωθεί εμπρόθεσμα, μέσω ταχυδρομείων, εμφανιζόταν ως ανεξόφλητες σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης.
Αποτελέσματα ΣΟΧ 4/2013 ΕΛΤΑ
Θέσεις εργασίας | 03/02/2014 - 14:43

Αποτελέσματα ΣΟΧ 4/2013 ΕΛΤΑ

Αποτελέσματα ΣΟΧ 4/2013 ΕΛΤΑ Τα ΕΛΤΑ ΑΕ ανακοινώνουν τα αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων Δ. Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, μερικής απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής
ΕΛΤΑ αποτελέσματα ΣΟΧ 19/2013 8 προσλήψεις στην Αττική
Θέσεις εργασίας | 22/01/2014 - 12:33

ΕΛΤΑ αποτελέσματα ΣΟΧ 19/2013 8 προσλήψεις στην Αττική

ΕΛΤΑ αποτελέσματα ΣΟΧ 19/2013 8 προσλήψεις στην Αττική Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν τα αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ μηνών, πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων (επτά άτομα ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και ένα άτομο ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πειραιά και Αιγαίου, που εδρεύει στο Νομό Αττικής
Αποτελέσματα ΣΟΧ 8/2013 ΕΛΤΑ
Θέσεις εργασίας | 22/01/2014 - 09:56

Αποτελέσματα ΣΟΧ 8/2013 ΕΛΤΑ

Αποτελέσματα ΣΟΧ 8/2013 ΕΛΤΑ Τα ΕΛΤΑ ΑΕ ανακοινώνουν τα αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., στο Κέντρο Διαλογής Αττικής και το Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου, που εδρεύουν στο Νομό Αττικής
ΕΛΤΑ προκήρυξη για Ταχυδρομικά Πρακτορεία
Δημόσιο | 21/01/2014 - 16:49

ΕΛΤΑ προκήρυξη για Ταχυδρομικά Πρακτορεία

ΕΛΤΑ προκήρυξη για Ταχυδρομικά Πρακτορεία Τα ΕΛΤΑ με προκήρυξη τους ανακοινώνουν ότι προτίθενται να συνάψουν συμβάσεις με επιχειρήσεις ,καταστηματάρχες, ελεύθερους επαγγελματίες, με σκοπό τη λειτουργία Ταχυδρομικών Πρακτορείων στα καταστήματά τους. αφού επιθυμούν να επεκτείνουν το δίκτυό τους με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και την παροχή και πώληση υπηρεσιών και προϊόντων που να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των πελατών τους.
ΕΛΤΑ παράδοση φαρμάκων κατ οίκον από τον Ταχυδρόμο
Δημόσιο | 16/01/2014 - 08:25

ΕΛΤΑ παράδοση φαρμάκων κατ οίκον από τον Ταχυδρόμο

ΕΛΤΑ παράδοση φαρμάκων κατ οίκον από τον Ταχυδρόμο Από το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΕΛΤΑ Κωστή Μελαχροινό, πρώτα στην Αττική και στη συνέχεια και σε άλλες πόλεις, οι πολίτες που είναι ασθενείς ή έχουν κινητικά προβλήματα, οι ηλικιωμένοι αλλά και ο οποιοσδήποτε άλλος, θα μπορούν να παραδίδουν στον ταχυδρόμο τη φαρμακευτική συνταγή τους, εκείνος θα την εκτελεί στο φαρμακείο, θα την πληρώνει, θα παραδίδει το φάρμακο στον πολίτη κατ οίκον και θα εισπράττει τα χρήματα με αντικαταβολή.
ΕΛΤΑ αποτελέσματα ΣΟΧ 5/2013 35 θέσεις Αττική
Θέσεις εργασίας | 07/01/2014 - 15:51

ΕΛΤΑ αποτελέσματα ΣΟΧ 5/2013 35 θέσεις Αττική

ΕΛΤΑ αποτελέσματα ΣΟΧ 5/2013 35 θέσεις Αττική Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν τα αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα πέντε (35) ατόμων ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) υηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά, που εδρεύουν στο Νομό Αττικής
Σε ποια ΕΛΤΑ μπορείτε να εξοφλείται τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι αύριο
Οικονομία | 02/01/2014 - 19:49

Σε ποια ΕΛΤΑ μπορείτε να εξοφλείται τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι αύριο

Σε ποια ΕΛΤΑ μπορείτε να εξοφλείται τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι αύριο Μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου και έως τις 14:30 θα μπορούν οι πολίτες να εξοφλούν τα τέλη κυκλοφορίας 2014 στο αυτοματοποιημένο δίκτυο Καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Επίσης εξόφληση μπορεί να γίνεται και σε όσα Ταχ. Καταστήματα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο μέχρι ώρα 20:30.
Πρόσληψη 10 ατόμων στα ΕΛΤΑ Α.Ε. Αττική
Θέσεις εργασίας | 02/01/2014 - 10:39

Πρόσληψη 10 ατόμων στα ΕΛΤΑ Α.Ε. Αττική

Πρόσληψη 10 ατόμων στα ΕΛΤΑ Α.Ε. Αττική  Τα ΕΛΤΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, μερικής απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Η Επικαιρότητα Τώρα