#ΕΝΙΑΙΑ ΘΥΡΙΔΑ

Ποιες δράσεις προωθεί η Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου
Οικονομία | 14/07/2016 - 20:04

Ποιες δράσεις προωθεί η Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου

Με στόχο την διευκόλυνση του εμπορίου και την προώθηση και στην Ελλάδα της νέας μορφής διακυβέρνησης που βασίζεται στην Ενιαία Θυρίδα (υποβολή μόνο μια φορά και σε ένα σημείο των δικαιολογητικών για εξαγωγές) συνεδρίασε το πρωί για πρώτη φορά η Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου. 

Η Επικαιρότητα Τώρα