#ΕΝΙΑΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΚΕΠ που είναι Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης διευθύνσεις
ΣΥΧΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ | 15/11/2013 - 18:51

ΚΕΠ που είναι Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης διευθύνσεις

ΚΕΠ που είναι Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης διευθύνσεις Σε ένα και μόνο σημείο μπορούν οι πολίτες να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο. Τη δυνατότητα αυτή παρέχουν τα Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης που υπάρχουν στη χώρα και πρόκειται για ΚΕΠ τα οποία λειτουργούν ως υπηρεσίες μίας στάσης.

Η Επικαιρότητα Τώρα