#ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας
ΔΗΜΟΙ | 17/07/2013 - 10:26

Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας

Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας
ΣΥΧΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ | 13/07/2013 - 15:58

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΟΛΗΣ - ΧΩΡΙΟ Η ΚΡΑΤΟΣ

 Βεβαίωση εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης – χωριού ή κράτους  Αρμόδιος φορέας: Προξενικές Αρχές Κωδικός υπηρεσίας: 289 Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 953/14.16.2007  Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης – χωριού ή κράτους λόγω αλλαγής συνόρων και δημιουργίας νέου κράτους στην αλλοδαπή (για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας). Δικαιολογητικά Αίτηση βεβαίωσης εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης – χωριού ή κράτους (Απαραίτητο έγγραφο) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Εναλλακτικά υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γέννησης από την οποία να προκύπτει η πόλη ή το χωριό γέννησης. Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης – χωριού ή κράτους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης. Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος. Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο). Βήµα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει. Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει τη βεβαίωση εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης – χωριού ή κράτους. Σημειώσεις και επεξηγήσεις Η βεβαίωση θα αποστέλλεται στο ΚΕΠ Απόδημων Ελλήνων για περαιτέρω επικύρωση.

Η Επικαιρότητα Τώρα