#ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ

Σε συμμόρφωση καλεί την Ελλάδα και άλλες 8 χώρες η Κομισιόν για τα ενυπόθηκα δάνεια
Οικονομία | 17/11/2016 - 17:33

Σε συμμόρφωση καλεί την Ελλάδα και άλλες 8 χώρες η Κομισιόν για τα ενυπόθηκα δάνεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα από την Ελλάδα και άλλα οκτώ κράτη-μέλη της ΕΕ (την Κροατία, την Κύπρο, τη Φινλανδία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και τη Σουηδία) να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τη νομοθεσία της ΕΕ για τα ενυπόθηκα δάνεια.
Οδηγία της ΕΕ προστατεύει τους δανειολήπτες ενυπόθηκων δανείων
Οικονομία | 12/09/2013 - 17:12

Οδηγία της ΕΕ προστατεύει τους δανειολήπτες ενυπόθηκων δανείων

Οδηγία της ΕΕ προστατεύει τους δανειολήπτες ενυπόθηκων δανείων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε για πρώτη φορά οδηγία, με την οποία προστατεύονται όσοι λαμβάνουν ενυπόθηκα δάνεια. Για την ακρίβεια προστατεύονται όσοι αναμένεται να λάβουν τέτοια δάνεια στο μέλλον, αφού η νέα νομοθεσία τίθεται σε εφαρμογή σε δύο χρόνια, αλλά βέβαια χωρίς αναδρομική ισχύ.

Η Επικαιρότητα Τώρα