#ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ

Κοινή επιτροπή για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Οικονομία | 05/03/2016 - 16:48

Κοινή επιτροπή για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Κοινή επιτροπή για την περαιτέρω επεξεργασία της στρατηγικής που αφορά στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τον συντονισμό για την ολοκλήρωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου αποφάσισαν να δημιουργήσουν τα υπουργεία Οικονομικών, Οικονομίας και η Τράπεζα της Ελλάδος.
ΤτΕ: Αυξάνονται συνεχώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Οικονομία | 17/06/2015 - 18:00

ΤτΕ: Αυξάνονται συνεχώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

ΤτΕ: Αυξάνονται συνεχώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια Ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων ανήλθε σε 33,8% στο τέλος Δεκεμβρίου του 2014 από 31,9% στο τέλος Δεκεμβρίου του 2013, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) που δημοσιεύονται στην Έκθεση για την Νομισματική Πολιτική.

Η Επικαιρότητα Τώρα