#ΕΟΠΠΕΠ

ΕΟΠΠΕΠ πιστοποίηση επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Παιδεία | 22/07/2013 - 15:14

ΕΟΠΠΕΠ πιστοποίηση επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων

ΕΟΠΠΕΠ πιστοποίηση επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων Ο ΕΟΠΠΕΠ ενημερώνει ότι ξεκινά η διαδικασία Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.Η διαδικασία θα εφαρμοσθεί πιλοτικά σε πρώτο στάδιο.
Σελίδα 4 από 4

Η Επικαιρότητα Τώρα