#ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αίτηση επισημείωσης εγγράφων (Σύμβαση Χάγης)
ΚΕΠ | 29/03/2014 - 12:56

Αίτηση επισημείωσης εγγράφων (Σύμβαση Χάγης)

Αίτηση επισημείωσης εγγράφων (Σύμβαση Χάγης) Για την επισημείωση εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Χάγης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα