#ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τι απαιτείται για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος επισκέπτη υγείας
ΚΕΠ | 03/04/2014 - 18:45

Τι απαιτείται για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος επισκέπτη υγείας

Τι απαιτείται για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος επισκέπτη υγείας Για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος επισκέπτη ή επισκέπτριας υγείας, όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα