#ΕΦΑ

Θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ 'Εβρου
Θέσεις εργασίας | 19/04/2021 - 14:01

Θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ 'Εβρου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη του Νομού Έβρου
Θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Φθιώτιδας
Θέσεις εργασίας | 08/04/2021 - 11:13

Θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Φθιώτιδας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας που εδρεύει στη Λαμία του Νομού Φθιώτιδας.
Προσλήψεις σε εφορείες αρχαιοτήτων σε 16 περιοχές, αιτήσεις τώρα
Θέσεις εργασίας | 04/03/2021 - 11:34

Προσλήψεις σε εφορείες αρχαιοτήτων σε 16 περιοχές, αιτήσεις τώρα

Αιτήσεις τώρα για προσλήψεις σε εφορείες αρχαιοτήτων σε 16 περιοχές της χώρας. Αναλυτικό κατάλογος για αποστολή δικαιολογητικών.
Προσλήψεις στην ΕΦΑ Ηλείας
Θέσεις εργασίας | 21/12/2020 - 14:17

Προσλήψεις στην ΕΦΑ Ηλείας

Την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 4/51 του υποέργου2 «Εργασίες Πεδίου - Προστασία και Ανάδειξη των Θερμών Κλαδέου και του ΝΔ Κτηρίου Αρχαίας Ολυμπία» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ», για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράταση της σύμβασης εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη του έργου και όχι πέραν των οχτώ (8) μηνών.
18 θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Φωκίδος
Θέσεις εργασίας | 01/12/2020 - 10:12

18 θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Φωκίδος

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος, που εδρεύει στους Δελφούς του Νομού Φωκίδος.
Θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Κέρκυρας
Θέσεις εργασίας | 15/09/2020 - 10:51

Θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Κέρκυρας

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Δυτικής Αττικής
Θέσεις εργασίας | 29/06/2020 - 12:41

Θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Δυτικής Αττικής

Προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ. Δαφνίου, B΄ Φάση» του έργου «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ. Δαφνίου, B΄ Φάση», για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του υποέργου.

Η Επικαιρότητα Τώρα