#ΕΦΕΔΡΟΣ

Καταργούνται τα Γραφεία Υπηρεσίας Εφέδρων κατά Νομό (ΓΥΕΝ)
Δημόσιο | 07/07/2014 - 17:39

Καταργούνται τα Γραφεία Υπηρεσίας Εφέδρων κατά Νομό (ΓΥΕΝ)

Καταργούνται τα Γραφεία Υπηρεσίας Εφέδρων κατά Νομό (ΓΥΕΝ) Καταργούνται τα Γραφεία Υπηρεσίας Εφέδρων κατά Νομό (ΓΥΕΝ) σύμφωνα με διάταξη του νομοσχεδίου που κατέθεσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σήμερα στην βουλή και προβλεπει αλλαγές σε ζητήματα στρατολογίας αλλά και άλλες διατάξεις.
Επανεξέταση σωματικής ικανότητας στρατεύσιμου ή έφεδρου
ΣΤΡΑΤΟΣ | 27/03/2014 - 09:56

Επανεξέταση σωματικής ικανότητας στρατεύσιμου ή έφεδρου

Επανεξέταση σωματικής ικανότητας στρατεύσιμου ή έφεδρου Για την επανεξέταση της σωματικής ικανότητας στρατεύσιμου ή έφεδρου σε επιτροπή απαλλαγών λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη για λόγους υγείας, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά, αλλά και να είναι ενήμεροι για τα ακόλουθα:

Η Επικαιρότητα Τώρα