#ΖΩΕΜΠΟΡΟΙ

Χορήγηση άδειας ζωεμπόρων και εγγραφή τους σε μητρώο
ΚΕΠ | 02/04/2014 - 17:56

Χορήγηση άδειας ζωεμπόρων και εγγραφή τους σε μητρώο

Χορήγηση άδειας ζωεμπόρων και εγγραφή τους σε μητρώο Για την άδεια ζωεμπόρων και εγγραφή σε μητρώο ζωεμπόρων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να πράξουν ως ακολούθως:

Η Επικαιρότητα Τώρα