#ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΙΕΠ: Εξετάζει «θεματική ενότητα» στα Γυμνάσια
Παιδεία | 27/07/2016 - 13:02

ΙΕΠ: Εξετάζει «θεματική ενότητα» στα Γυμνάσια

Φάκελο με εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με θέματα Αγωγής Υγείας - θέματα διατροφής και παχυσαρκίας, πρόληψης εθισμού και σεξουαλικής αγωγής - για εκπαιδευτικούς και μαθητές της δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο), έχει αναλάβει να ετοιμάσει επιτροπή επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). 

Η Επικαιρότητα Τώρα