#ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

140 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αθηναίων
Θέσεις εργασίας | 10/06/2015 - 15:13

140 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αθηναίων

140 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αθηναίων Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατόν σαράντα (140) ατόμων για το χρονικό διάστημα από 24-06-2015 έως 16-08-2015 για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων (της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής,
37 θέσεις εργασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στην Υπηρεσία Ασύλου
Θέσεις εργασίας | 03/06/2015 - 08:56

37 θέσεις εργασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στην Υπηρεσία Ασύλου

37 θέσεις εργασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στην Υπηρεσία Ασύλου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εδρεύει στην Αθήνα, για την υλοποίηση του Υποέργου της προκαθορισμένης πράξης με τίτλο «Βοήθεια στην Υπηρεσία Ασύλου» στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης»

Η Επικαιρότητα Τώρα