#ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Λειτουργία Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
ΚΕΠ | 04/04/2014 - 06:25

Λειτουργία Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

Λειτουργία Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα