#ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άδεια λιμενικού για παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών
ΛΙΜΕΝΙΚΟ | 20/03/2014 - 17:46

Άδεια λιμενικού για παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών

Άδεια λιμενικού για παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών Για την έκδοση άδειας παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα