#ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΦΕΔΡΩΝ

Εξαίρεση από κατάταξη εφέδρων (λόγω νοσηλείας)
ΣΤΡΑΤΟΣ | 27/03/2014 - 09:44

Εξαίρεση από κατάταξη εφέδρων (λόγω νοσηλείας)

Εξαίρεση από κατάταξη εφέδρων (λόγω νοσηλείας) Όσοι ενδιαφέρονται για την εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων εξαιτίας νοσηλείας τους σε νοσοκομεία ή νοσηλευτικά ιδρύματα ή ακολουθούν θεραπευτική αγωγή σε ΚΕΘΕΑ, οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά, αλλά και να ξέρουν τα ακόλουθα:
Εξαίρεση από κατάταξη εφέδρων (κρατούμενοι)
ΣΤΡΑΤΟΣ | 27/03/2014 - 09:37

Εξαίρεση από κατάταξη εφέδρων (κρατούμενοι)

Εξαίρεση από κατάταξη εφέδρων (κρατούμενοι) Όσοι ενδιαφέρονται για την εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων επειδή κρατούνται σε φυλακές ή από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά
Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων (ειδικές περιπτώσεις)
ΣΤΡΑΤΟΣ | 27/03/2014 - 09:29

Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων (ειδικές περιπτώσεις)

Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων (ειδικές περιπτώσεις) Όσοι ενδιαφέρονται για την εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων επειδή καλούνται και κατά το προηγούμενο έτος έχουν απολυθεί από τις ένοπλες δυνάμεις ή έχουν καταταγεί σε άσκηση αφεδρίας ή μετεκπαίδευση ή την προηγούμενη πενταετία συμμετείχαν δυο φορές σε άσκηση εφεδρίας ή μετεκπαίδευση, οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, καθώς και να είναι ενήμεροι για τα ακόλουθα:
Εξαίρεση από κατάταξη εφέδρων (αδέλφια)
ΣΤΡΑΤΟΣ | 27/03/2014 - 09:25

Εξαίρεση από κατάταξη εφέδρων (αδέλφια)

Εξαίρεση από κατάταξη εφέδρων (αδέλφια) Όσοι ενδιαφέρονται για την εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων επειδή έχουν δύο ή περισσότερα αδέλφια που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά και να πράξουν ως ακολούθως:
Εξαίρεση από κατάταξη εφέδρων (μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού)
ΣΤΡΑΤΟΣ | 27/03/2014 - 09:21

Εξαίρεση από κατάταξη εφέδρων (μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού)

Εξαίρεση από κατάταξη εφέδρων (μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού) Όσοι ενδιαφέρονται για την εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων λόγω του ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων
ΣΤΡΑΤΟΣ | 27/03/2014 - 09:16

Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων

Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων Όσοι ενδιαφέρονται για την εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων οι οποίοι βρίσκονται και διαμένουν στο εξωτερικό κατά το τελευταίο δίμηνο, οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά καθώς και να γνωρίζουν τα εξής:

Η Επικαιρότητα Τώρα