#ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Αναβολή για κοινωνικούς λόγους
ΣΤΡΑΤΟΣ | 24/03/2014 - 10:08

Αναβολή για κοινωνικούς λόγους

Αναβολή για κοινωνικούς λόγους Οι άρρενες που επιθυμούν να ζητήσουν αναβολή της στράτευσής τους για κοινωνικούς λόγους, οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα