#ΚΟΥΝΕΛΙΑ

Ίδρυση και λειτουργία σφαγείου κουνελιών & εκτρεφόμενων θηραμάτων
ΚΕΠ | 02/04/2014 - 19:00

Ίδρυση και λειτουργία σφαγείου κουνελιών & εκτρεφόμενων θηραμάτων

Ίδρυση και λειτουργία σφαγείου κουνελιών & εκτρεφόμενων θηραμάτων Για τη χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας σφαγείου κουνελιών και εκτρεφόμενων θηραμάτων, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος κουνελιών
ΚΕΠ | 02/04/2014 - 18:15

Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος κουνελιών

Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος κουνελιών Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος κουνελιών και παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας κουνελιών και εκτρεφομένων θηραμάτων, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα