#ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΒΕ

Στον πτωχευτικό κώδικα ζητά να ενταχθεί ο Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη
Επιχειρήσεις | 22/05/2018 - 15:17

Στον πτωχευτικό κώδικα ζητά να ενταχθεί ο Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη

Την έγκριση υποβολής αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας Λιβάνης ΑΒΕ αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η Επικαιρότητα Τώρα