#ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Λογιστική κατάσταση διανομής προμερίσματος (ΑΕ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | 09/04/2014 - 20:04

Λογιστική κατάσταση διανομής προμερίσματος (ΑΕ)

Λογιστική κατάσταση διανομής προμερίσματος (ΑΕ) Για τη λογιστική κατάσταση της διανομής προμερίσματος μίας ανώνυμης εταιρείας, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα