#ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ

Μειωμένη θητεία τέκνων/αδελφών όσων πέθαναν ή τραυματίστηκαν στην υπηρεσία
ΣΤΡΑΤΟΣ | 26/03/2014 - 11:36

Μειωμένη θητεία τέκνων/αδελφών όσων πέθαναν ή τραυματίστηκαν στην υπηρεσία

Μειωμένη θητεία τέκνων/αδελφών όσων πέθαναν ή τραυματίστηκαν στην υπηρεσία Για τη μειωμένη θητεία παιδιών ή αδελφών εκείνων των προσώπων που απεβίωσαν ή τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ή που απεβίωσαν ή τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια τρομοκρατικής ενέργειας, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, καθώς και να γνωρίζουν τα εξής:
Μειωμένη θητεία
ΣΤΡΑΤΟΣ | 26/03/2014 - 09:04

Μειωμένη θητεία

Μειωμένη θητεία Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δικαιούται μειωμένη θητεία χρειάζεται να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία
ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ | 12/10/2013 - 21:13

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία Τα δικαιολογητικά για πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία από το μητρώο αρρένων του δήμου
Δικαιολογητικά για μειωμένη στρατιωτική θητεία
ΣΤΡΑΤΟΣ | 14/09/2013 - 12:20

Δικαιολογητικά για μειωμένη στρατιωτική θητεία

Δικαιολογητικά για μειωμένη στρατιωτική θητεία 1. Για να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, οποτεδήποτε μετά την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Αίτηση για Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Μειωμένη Θητεία
ΔΗΜΟΙ | 17/07/2013 - 10:40

Αίτηση για Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Μειωμένη Θητεία

Αίτηση για Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Μειωμένη Θητεία

Η Επικαιρότητα Τώρα