#ΟΙΚΙΟΘΕΛΗΣ

«Αδειάζει η κλεψύδρα» για την οικιοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων
Οικονομία | 12/10/2017 - 09:21

«Αδειάζει η κλεψύδρα» για την οικιοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4490/2017 «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις», ο οποίος προβλέπει επίσης την παράταση της προθεσμίας για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων έως την 31.10. 2017.  

Η Επικαιρότητα Τώρα