#ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Δωρεάν μαθήματα νέων αγροτών απο το Εναλλακτικό Σχολείο Οικολογικής Γεωργίας
Αγροτικά | 14/01/2015 - 10:44

Δωρεάν μαθήματα νέων αγροτών απο το Εναλλακτικό Σχολείο Οικολογικής Γεωργίας

Δωρεάν μαθήματα νέων αγροτών απο το Εναλλακτικό Σχολείο Οικολογικής Γεωργίας Την επανέναρξη των δωρεάν μαθημάτων ανακοινώνει το Εναλλακτικό Σχολείο Οικολογικής Γεωργίας για το 2015 και οι αιτήσεις εγγραφής μπορούν ήδη να αποστέλλονται απο τους ενδιαφερομένους

Η Επικαιρότητα Τώρα