#ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Θέση υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων
Θέσεις εργασίας | 07/10/2013 - 19:02

Θέση υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων

Θέση υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εξέδωσε ανακοίνωση για κάλυψη της θέσης προσωρινού υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Η Επικαιρότητα Τώρα