#ΠΑΜΚΑ

Οδηγίες για έκδοση ΑΜΚΑ σε όσους δεν έχουν
Ασφάλιση | 08/09/2021 - 12:30

Οδηγίες για έκδοση ΑΜΚΑ σε όσους δεν έχουν

Οδηγίες για το πως μπορεί ένας ασφαλισμένος που έχει Προσωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) να βγάλει ΑΜΚΑ παρέχει απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου.

Η Επικαιρότητα Τώρα