#ΠΙΝΑΚΙΟ

Μπαίνει σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό πινάκιο
Δημόσιο | 20/03/2017 - 09:48

Μπαίνει σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό πινάκιο

Τις λεπτομέρειες για την εγγραφή των υποθέσεων και την εφαρμογή του ηλεκτρονικού πινάκιου καθώς και την ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων καθορίζει Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσης

Η Επικαιρότητα Τώρα