#ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έρχονται ενισχύσεις σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις - Με ποιον τρόπο θα πραγματοποιηθούν
Επιχειρήσεις | 28/03/2019 - 12:39

Έρχονται ενισχύσεις σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις - Με ποιον τρόπο θα πραγματοποιηθούν

Κατατέθηκε στην Βουλή τροπολογία για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσα απο φορολογικές ελαφρύνσεις και επιχορηγήσεις.

Η Επικαιρότητα Τώρα