#ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ

Φόρος 5% και στα περσινά προμερίσματα
Οικονομία | 04/02/2020 - 08:53

Φόρος 5% και στα περσινά προμερίσματα

Στα κέρδη του τρέχοντος έτους ή προηγούμενων ετών, η διανομή των οποίων θα εγκριθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων εντός του 2020, θα εφαρμοστεί ο νέος φορολογικός συντελεστής 5%.
photo: Eurokinissi
Επιχειρήσεις | 03/12/2018 - 18:44

Motor Oil: Διανομή προμερίσματος 0,35 ευρώ ανά μετοχή με κεφάλαια προερχόμενα από το εξωτερικό

Τη διανομή προμερίσματος ποσού 0,35 ευρώ ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2018 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Motor Oil.
photo: Eurokinissi
Επιχειρήσεις | 09/11/2018 - 11:16

Τι προμέρισμα θα διανείμουν τα JUMBO

Τη διανομή μερίσματος 0,39 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2017/2018 αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Jumbo A.E.E.

Η Επικαιρότητα Τώρα