#ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ

Θεώρηση βεβαιώσεων ή/και αποδείξεων νοσηλείας
ΚΕΠ | 29/03/2014 - 12:51

Θεώρηση βεβαιώσεων ή/και αποδείξεων νοσηλείας

Θεώρηση βεβαιώσεων ή/και αποδείξεων νοσηλείας Όσοι επιθυμούν να προβούν στη θεώρηση βεβαιώσεων ή και αποδείξεων σχετικά με νοσηλεία (προξενική πράξη), χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Αίτηση για αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογίας από προξενείο
ΚΕΠ | 29/03/2014 - 12:16

Αίτηση για αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογίας από προξενείο

Αίτηση για αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογίας από προξενείο Για τη χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού στρατολογίας που έχει εκδοθεί από την προξενική αρχή, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα