#ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης
ΣΤΡΑΤΟΣ | 27/03/2014 - 09:11

Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης Όσοι ενδιαφέρονται να προβούν στην εξαγορά της πρόσθετης στρατιωτικής τους υποχρέωσης οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά, καθώς και να γβωρίζουν τα κάτωθι:
Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης
ΣΤΡΑΤΟΣ | 26/03/2014 - 12:15

Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης Στην περίπτωση επιβολής στους ενδιαφερόμενους πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης την οποία και επιθυμούν να άρουν, χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, καθώς και να γνωρίζουν τα εξής:

Η Επικαιρότητα Τώρα