#ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΧΕΡΙ

Δημιουργήθηκε τεχνητό προσθετικό χέρι με αίσθηση αφής!
Υγεία | 27/10/2016 - 09:11

Δημιουργήθηκε τεχνητό προσθετικό χέρι με αίσθηση αφής!

Επιστήμονες βρήκαν τρόπο να αποκαταστήσουν μια φυσική αίσθηση αφής στα προσθετικά άκρα δύο ακρωτηριασμένων ανθρώπων.

Η Επικαιρότητα Τώρα