#ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΚΕΕΛΠΝΟ
Θέσεις εργασίας | 13/02/2014 - 15:45

90 προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ

90 προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) καλεί τους ενδιαφερόμενους ν' απασχοληθούν, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες, στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Μεταναστών Αμυγδαλέζας, Πέτρου Ράλλη, Ελληνικού, Κορίνθου, Κομοτηνής και στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας για τον συντονισμό της δράσης, να υποβάλουν αίτηση κατά τα παρακάτω:
5 θέσεις εργασίας στην Λευκάδα
Θέσεις εργασίας | 13/02/2014 - 14:55

5 θέσεις εργασίας στην Λευκάδα

5 θέσεις εργασίας στην Λευκάδα Προκήρυξη για την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ως εξής για την εκτέλεση των εργασιών του 4ου υποέργου « Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων» του έργου «Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών (12)
Θέσεις εργασίας στη 10η εφορεία αρχαιοτήτων
Θέσεις εργασίας | 13/02/2014 - 13:06

Θέσεις εργασίας στη 10η εφορεία αρχαιοτήτων

Θέσεις εργασίας στη 10η εφορεία αρχαιοτήτων Η 10η εφορεία αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για το ενταγμένο στο Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ)
2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παύλου Μελά
Θέσεις εργασίας | 13/02/2014 - 12:30

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παύλου Μελά

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παύλου Μελά Ανακοινώνεται η προκήρυξη της Δημοτικής Κοινοφωλούς Επιχείρησης «ΙΡΙΣ» για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ», που εδρεύει στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης
37 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Μεγαλόπολη
Θέσεις εργασίας | 13/02/2014 - 08:59

37 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Μεγαλόπολη

37 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Μεγαλόπολη Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τριάντα επτά (37) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια)
40 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λέσβου
Θέσεις εργασίας | 12/02/2014 - 18:40

40 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λέσβου

40 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λέσβου Ο Δήμος ΛΕΣΒΟΥ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας που αφορούν όλο το Δήμο Λέσβου
56 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λαμιέων
Θέσεις εργασίας | 12/02/2014 - 14:02

56 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λαμιέων

56 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λαμιέων Ο Δήμος Λαμιέων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) συνολικά μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)μηνών , συνολικού αριθμού πενήντα έξι (56) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Λαμιέων
50 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Λαγκαδά
Θέσεις εργασίας | 12/02/2014 - 13:39

50 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Λαγκαδά

50 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Λαγκαδά Ο Δήμος Λαγκαδα ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Λαγκαδά, που εδρεύει στον Λαγκαδά
10 θέσεις στη ΔΕΗ για καταστήματα
Θέσεις εργασίας | 12/02/2014 - 11:37

10 θέσεις στη ΔΕΗ για καταστήματα

10 θέσεις στη ΔΕΗ για καταστήματα Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου
11 προσλήψεις στη ΔΕΗ με 8μηνα
Θέσεις εργασίας | 12/02/2014 - 11:15

11 προσλήψεις στη ΔΕΗ με 8μηνα

11 προσλήψεις στη ΔΕΗ με 8μηνα Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας
21 θέσεις εργασίας στα καταστήματα της ΔΕΗ
Θέσεις εργασίας | 12/02/2014 - 10:57

21 θέσεις εργασίας στα καταστήματα της ΔΕΗ

21 θέσεις εργασίας στα καταστήματα της ΔΕΗ Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου - Ηπείρου
ΔΕΗ 41 προσλήψεις υπαλλήλων γραφείου στην Βόρεια Ελλάδα
Θέσεις εργασίας | 12/02/2014 - 10:47

ΔΕΗ 41 προσλήψεις υπαλλήλων γραφείου στην Βόρεια Ελλάδα

ΔΕΗ 41 προσλήψεις υπαλλήλων γραφείου στην Βόρεια Ελλάδα Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα ενός (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης
ΝΕΡΙΤ: Απάντηση για τα αποτελέσματα των προσλήψεων
Θέσεις εργασίας | 11/02/2014 - 19:14

ΝΕΡΙΤ: Απάντηση για τα αποτελέσματα των προσλήψεων

ΝΕΡΙΤ: Απάντηση για τα αποτελέσματα των προσλήψεων Στην παρούσα φάση επεξεργασίας των στοιχείων από τον τεχνικό σύμβουλο, δεν υφίσταται καν ο προβλεπόμενος στην Προκήρυξη προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, ο οποίος θα καταρτισθεί μετά την επαλήθευση των στοιχείων που δήλωσαν οι υποψήφιοι στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωσή τους σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΝΕΡΙΤ
Προκηρύξεις Δημοσίου Φεβρουάριος 2014
Θέσεις εργασίας | 11/02/2014 - 16:35

Προκηρύξεις Δημοσίου Φεβρουάριος 2014

Προκηρύξεις Δημοσίου Φεβρουάριος 2014 Σειρά από προσλήψεις προβλέπουν οι προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί τον μήνα Φεβρουάριο και είναι ανοικτές για αιτήσεις. Οι προκηρύξεις του Φεβρουαρίου 2014 αφορούν δήμους Πανεπιστήμια αλλά και γενικότερα δημόσιους φορείς όπως η ΕΕΤΤ που ζητά διευθυντικά στελέχη.
Προκήρυξη 17 θέσεων στο Δήμο Διονύσου
Θέσεις εργασίας | 11/02/2014 - 15:15

Προκήρυξη 17 θέσεων στο Δήμο Διονύσου

Προκήρυξη 17 θέσεων στο Δήμο Διόνυσου Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου 'Η Εστία'» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεκαεπτά (17) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
Τον Μάρτιο οι προσλήψεις επιτυχόντων πληροφορικής του ΟΑΕΔ
Θέσεις εργασίας | 11/02/2014 - 12:32

Τον Μάρτιο οι προσλήψεις επιτυχόντων πληροφορικής του ΟΑΕΔ

Τον Μάρτιο οι προσλήψεις επιτυχόντων πληροφορικής του ΟΑΕΔ Τον Μάρτιο 2014 θα γίνουν οι προσλήψεις των επιτυχόντων της προκήρυξης του ΟΑΕΔ για τις 4.413 θέσεις ειδικότητας πληροφορικής και θα παραμείνουν στους Δήμους μέχρι και τον Αύγουστο 2014 ενώ οι επιτυχόντες στις Περιφέρειες θα προσληφθούν μέχρι αρχές Απριλίου.
3 θέσεις ΥΕ εργατών στην ΛΣΤ' εφορεία αρχαιοτήτων
Θέσεις εργασίας | 11/02/2014 - 11:57

3 θέσεις ΥΕ εργατών στην ΛΣΤ' εφορεία αρχαιοτήτων

3 θέσεις ΥΕ εργατών στην ΛΣΤ' εφορεία αρχαιοτήτων Η ΛΣΤ' εφορεία αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου εργατικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης
3 προσλήψεις στην ΚΘ εφορεία αρχαιοτήτων
Θέσεις εργασίας | 11/02/2014 - 11:41

3 προσλήψεις στην ΚΘ εφορεία αρχαιοτήτων

3 προσλήψεις στην ΚΘ εφορεία αρχαιοτήτων Η ΚΘ' εφορεία αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
3 θέσεις εργασίας στην ΠΕ Μαγνησίας
Θέσεις εργασίας | 11/02/2014 - 10:52

3 θέσεις εργασίας στην ΠΕ Μαγνησίας

3 θέσεις εργασίας στην ΠΕ Μαγνησίας Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων που εδρεύει στο Βόλο
Θέσεις εργασίας με 8μηνα στο ΔΕΔΔΗΕ Αθήνα
Θέσεις εργασίας | 11/02/2014 - 10:35

Θέσεις εργασίας με 8μηνα στο ΔΕΔΔΗΕ Αθήνα

Θέσεις εργασίας με 8μηνα στο ΔΕΔΔΗΕ Αθήνα Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ), που εδρεύει στην Αθήνα Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕΔΔΗΕ: Θέσεις εργασίας στην περιοχή του Πολυγύρου
Θέσεις εργασίας | 11/02/2014 - 10:23

ΔΕΔΔΗΕ: Θέσεις εργασίας στην περιοχή του Πολυγύρου

ΔΕΔΔΗΕ: Θέσεις εργασίας στην περιοχή του Πολυγύρου Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης/Περιοχή Πολυγύρου
Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ στην Ρόδο
Θέσεις εργασίας | 11/02/2014 - 10:17

Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ στην Ρόδο

Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ στην Ρόδο Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών - ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ/ΕΔΡΑ - ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ), που εδρεύει στην Νήσο ΡΟΔΟ
4 θέσεις εργασίας με 8μηνα στο Δήμο Πέλλας
Θέσεις εργασίας | 11/02/2014 - 09:30

4 θέσεις εργασίας με 8μηνα στο Δήμο Πέλλας

4 θέσεις εργασίας με 8μηνα στο Δήμο Πέλλας Ο Δήμος Πέλλας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πέλλας, που εδρεύει στα Γιαννιτσά
300 προσλήψεις εφοριακών τα κριτήρια
Θέσεις εργασίας | 11/02/2014 - 09:14

300 προσλήψεις εφοριακών τα κριτήρια

300 προσλήψεις εφοριακών μέσω ΑΣΕΠ ποια τα κριτήρια Θέμα ημερών είναι πλέον η δημοσίευση της προκήρυξης για 300 προσλήψεις εφοριακών στο υπουργείο Οικονομικών από πίνακες επιλαχόντων του ΑΣΕΠ.
1000 προσλήψεις στις Ένοπλες Δυνάμεις
Θέσεις εργασίας | 11/02/2014 - 08:27

1000 προσλήψεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

1000 προσλήψεις στις Ένοπλες Δυνάμεις Σε περίπου 1000 προσλήψεις στις Ένοπλες Δυνάμεις μέσω του θεσμού των ΟΒΑ (Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης), θα προχωρήσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στα τρία σώματα Αεροπορία, Στρατό και Ναυτικό.
Ποιες προσλήψεις στο δημόσιο παγώνουν λόγω εκλογών
Δημόσιο | 10/02/2014 - 21:31

Ποιες προσλήψεις στο δημόσιο παγώνουν λόγω εκλογών

Ποιες προσλήψεις στο δημόσιο παγώνουν λόγω εκλογών Πάγωνουν οι προσλήψεις στο δημόσιο λόγω των αυτοδιοικητικών και των Ευρωεκλογών 2014 και η αναστολή αυτή των μεταβολών του προσωπικού στο δημόσιο θα ισχύσει ένα δίμηνο από 18 Μαρτίου μέχρι την ορκομωσία των δημάρχων σύμφωνα με την νομοθεσία .
1.122 θέσεις εργασίας σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
Θέσεις εργασίας | 10/02/2014 - 19:17

1.122 θέσεις εργασίας σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

1.122 θέσεις εργασίας σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 1122 θέσεις εργασίας θα προκηρυχθούν στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους το 2014 με διάρκεια σύμβασης 7 μήνες για φύλακες , νυχτοφύλακες , καθαριστές και άλλες ειδικότητες με την πλειονότητα των προσλήψεων να αφορούν τους ημερήσιους φύλακες.
3 θέσεις εργασίας στην Γ εφορεία αρχαιοτήτων
Θέσεις εργασίας | 10/02/2014 - 16:26

3 θέσεις εργασίας στην Γ εφορεία αρχαιοτήτων

3 θέσεις εργασίας στην Γ εφορεία αρχαιοτήτων Η Γ' εφορεία αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του Έργου: «Σωστικές Επεμβάσεις Στερέωσης ΝΑ πύργου αρχαίου φρουρίου Αιγοσθένων» μέγρι την 31η Δεκεμβρίου 2014
6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πάρου
Θέσεις εργασίας | 10/02/2014 - 15:46

6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πάρου

6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πάρου Ο Δήμος Πάρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πάρου, που εδρεύει στην Παροικία Πάρου
3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κεφαλλονιάς
Θέσεις εργασίας | 10/02/2014 - 15:26

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κεφαλλονιάς

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κεφαλλονιάς Ο Δήμος Κεφαλλονιάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Κεφαλλονιάς, που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας
Όλες οι προσλήψεις στα μουσεία για το 2014
Θέσεις εργασίας | 10/02/2014 - 14:48

Όλες οι προσλήψεις στα μουσεία για το 2014

Όλες οι προσλήψεις στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους για το 2014 1122 προσλήψεις θα γίνουν στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους το 2014 με διάρκεια συμβάσεων 7 μήνες για φύλακες νυχτοφύλακες , καθαριστές , ηλεκτροτεχνίτες , μηχανολόγων , ψυκτικών και άλλων διάφορων ειδικοτήτων με την πλειονότητα των προσλήψεων να αφορούν τους ημερήσιους φύλακες.
17 θέσεις εργασίας στο Δήμο Διονύσου
Θέσεις εργασίας | 10/02/2014 - 13:42

17 θέσεις εργασίας στο Δήμο Διονύσου

17 θέσεις εργασίας στο Δήμο Διονύσου Ο Δήμος Διονύσου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεκαεπτά (17) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» που εδρεύει στο Δήμο Διονύσου .
Οι προσλήψεις που θα γίνουν άμεσα σε Στρατό Λιμενικό και Αστυνομία
Θέσεις εργασίας | 10/02/2014 - 12:19

Οι προσλήψεις που θα γίνουν άμεσα σε Στρατό Λιμενικό και Αστυνομία

Οι προσλήψεις που θα γίνουν άμεσα σε Στρατό Λιμενικό και Αστυνομία Άμεσα θα προχωρήσουν τα αρμόδια υπουργεία σε δημοσίευση προκηρύξεων για προσλήψεις στο Στρατό στο Λιμενικό και την Αστυνομία για την κάλυψη των άμεσων αναγκών που έχουν προκύψει στα Σώματα Ασφαλείας.
5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λήμνου
Θέσεις εργασίας | 10/02/2014 - 10:09

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λήμνου

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λήμνου Ο Δήμος Λήμνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης (2013)» - για τη ΔΟΜΗ «Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ»
Θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ για υπάλληλους γραφείου
Θέσεις εργασίας | 10/02/2014 - 09:44

Θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ για υπάλληλους γραφείου

Θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ για υπάλληλους γραφείου Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα πέντε (45) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής
4 θέσεις εργασίας στην 5η εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων
Θέσεις εργασίας | 10/02/2014 - 09:25

4 θέσεις εργασίας στην 5η εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων

4 θέσεις εργασίας στην 5η εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων Η 5η εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού και ειδικευµένων εργατών µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων, για τις ανάγκες του ενταγµένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007 – 2013»
7 θέσεις εργασίας στην ΚΕ εφορεία αρχαιοτήτων
Θέσεις εργασίας | 10/02/2014 - 09:12

7 θέσεις εργασίας στην ΚΕ εφορεία αρχαιοτήτων

7 θέσεις εργασίας στην ΚΕ εφορεία αρχαιοτήτων Η ΚΕ' εφορεία αρχαιοτήτων ανακοιώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων
2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης
Θέσεις εργασίας | 10/02/2014 - 09:00

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013»
20 εργάτες στο Δήμο Κρωπίας
Θέσεις εργασίας | 08/02/2014 - 18:18

20 εργάτες στο Δήμο Κρωπίας

20 εργάτες στο Δήμο Κρωπίας Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την προσλήψεις 20 εργατών ΥΕ
5 θέσεις ΥΕ εργατών για 12 μήνες στην Παιανία
Θέσεις εργασίας | 08/02/2014 - 18:08

5 θέσεις ΥΕ εργατών για 12 μήνες στην Παιανία

5 θέσεις ΥΕ εργατών για 12 μήνες στην Παιανία Η Β΄ εφορεία αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως το τέλος του έργου, εφόσον αυτό συνεχισθεί, για την υλοποίηση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου, της πράξης ένταξης «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου-Παιανίας»
Που θα γίνουν προσλήψεις από επιτυχόντες του ΑΣΕΠ
Θέσεις εργασίας | 08/02/2014 - 17:44

Που θα γίνουν προσλήψεις από επιτυχόντες του ΑΣΕΠ

Που θα γίνουν προσλήψεις από επιτυχόντες του ΑΣΕΠ Στην υγεία, την ασφάλεια, στις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία θα πραγματοποιηθούν 8.810 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού το 2014 στην πλειονότητα τους από επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχει λάβει το κυβερνητικό συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ηγουμενίτσας
Θέσεις εργασίας | 08/02/2014 - 17:30

6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ηγουμενίτσας

6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ηγουμενίτσας Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή έξι (06) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας
2 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Παλαμά
Θέσεις εργασίας | 08/02/2014 - 17:18

2 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Παλαμά

2 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Παλαμά Ο δημοτικός οργανισμός αθλητισμού προσχολικής αγωγής δήμου Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π., που εδρεύει στον Παλαμά
20 προσλήψεις εργατών στο Δήμο Καλαμάτας
Θέσεις εργασίας | 08/02/2014 - 16:09

20 προσλήψεις εργατών στο Δήμο Καλαμάτας

20 προσλήψεις εργατών στο Δήμο Καλαμάτας Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2014, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων
32 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέστου
Θέσεις εργασίας | 08/02/2014 - 15:52

32 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέστου

32 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέστου Το ΝΠΔΔ «ΕΥνεστία» ύστερα από την υπ’αριθμό 150/2013 απόφαση του Δ.Σ. η οποία επικυρώθηκε με την υπ’αριθμό 461/31-01-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
7 θέσεις εργασίας στην ΙΗ εφορεία αρχαιοτήτων
Θέσεις εργασίας | 08/02/2014 - 15:39

7 θέσεις εργασίας στην ΙΗ εφορεία αρχαιοτήτων

7 θέσεις εργασίας στην ΙΗ εφορεία αρχαιοτήτων Η ΙΗ εφορεία αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστηµονικού προσωπικού και τεχνητών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου»
6 θέσεις εργασίας στη Δ εφορεία αρχαιοτήτων
Θέσεις εργασίας | 08/02/2014 - 13:40

6 θέσεις εργασίας στη Δ εφορεία αρχαιοτήτων

6 θέσεις εργασίας στη Δ εφορεία αρχαιοτήτων Η Δ εφορεία αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση του έργου «1° υποέργο Επανέκθεση Αρχαι­ολογικού Μουσείου Αργούς» του έργου «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Αρ­γούς», για χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2014
2 θέσεις εργασίας για ΠΕ αρχαιολόγους στη 10η εφορεία αρχαιοτήτων
Θέσεις εργασίας | 08/02/2014 - 13:20

2 θέσεις εργασίας για ΠΕ αρχαιολόγους στη 10η εφορεία αρχαιοτήτων

2 θέσεις εργασίας για ΠΕ αρχαιολόγους στη 10η εφορεία αρχαιοτήτων Η 10η εφορεία αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης
Άιτηση για τις προσλήψεις αναπληρωτών στην Ενισχυτική Διδασκαλία
Παιδεία | 08/02/2014 - 00:03

Αίτηση για τις προσλήψεις αναπληρωτών στην Ενισχυτική Διδασκαλία

Άιτηση για τις προσλήψεις αναπληρωτών στην Ενισχυτική Διδασκαλία Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τις προσλήψεις αναπληρωτών για την Ενισχυτική Διδασκαλία και γνωστοποιεί ότι οι αιτήσει ξεκινούν από την τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1650 προσλήψεις στο υπουργείο Οικονομικών μέσα στο 2014
Θέσεις εργασίας | 07/02/2014 - 12:52

1650 προσλήψεις στο υπουργείο Οικονομικών μέσα στο 2014

1650 προσλήψεις στο υπουργείο Οικονομικών μέσα στο 2014 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Εφορίες) έκανε γνωστό σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών σε συνάντηση που είχαν ότι θα γίνουν 1650 προσλήψεις στο υπουργείο Οικονομικών μέσα στο 2014.
Σύμβαση έργου για θέση Γεωπόνου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θέσεις εργασίας | 07/02/2014 - 11:21

Σύμβαση έργου για θέση Γεωπόνου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σύμβαση έργου για θέση Γεωπόνου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Γεωπόνου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Σχολή Γεωπονίας (εργαστήριο κ. Κωνσταντινίδου)
Ξεκινά ο προγραμματισμός για τις προσλήψεις Καθηγητών Φυσικής Αγωγής
Θέσεις εργασίας | 07/02/2014 - 09:51

Ξεκινά ο προγραμματισμός για τις προσλήψεις Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Ξεκινά ο προγραμματισμός για τις προσλήψεις Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Τα αιτήματα των ΟΤΑ για προσλήψεις Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ζητά το υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφο του στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Άθληση για όλους την περίοδο 2014 2015.
5 θέσεις εργασίας στη Δ εφορεία αρχαιοτήτων
Θέσεις εργασίας | 07/02/2014 - 09:06

5 θέσεις εργασίας στη Δ εφορεία αρχαιοτήτων

5 θέσεις εργασίας στη Δ εφορεία αρχαιοτήτων Η Δ' εφορεία αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω ειδικευμένου εργατικού προσωπικού με σύμβαση εργα­σίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων, για χρονικό διάστημα μέχρι τέλους του έργου στις 31-12-2014, με δυνατότητα ανανέωσης
48 θέσεις εργασίας στην ΚΘ εφορεία αρχαιοτήτων
Θέσεις εργασίας | 06/02/2014 - 17:10

48 θέσεις εργασίας στην ΚΘ εφορεία αρχαιοτήτων

48 θέσεις εργασίας στην ΚΘ εφορεία αρχαιοτήτων Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων της σωστικής ανασκαφής στις ζώνες Δ' και Ε' του οικισμού Ανάργυροι IX του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου του Λ.Κ.Δ.Μ. της ΔΕΗ Α.Ε.
ΔΕΗ: 41 θέσεις εργασίας στην Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών
Θέσεις εργασίας | 06/02/2014 - 14:26

ΔΕΗ: 41 θέσεις εργασίας στην Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών

ΔΕΗ: 41 θέσεις εργασίας στην Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών
Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Ηγουμενίτσας
Θέσεις εργασίας | 06/02/2014 - 13:26

Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Ηγουμενίτσας

Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Ηγουμενίτσας Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», του ΝΠΔΔ «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας», που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα,
10 θέσεις εργασίας στη διεύθυνση υγείας της ΔΕΗ
Θέσεις εργασίας | 06/02/2014 - 11:11

10 θέσεις εργασίας στη διεύθυνση υγείας της ΔΕΗ

10 θέσεις εργασίας στη διεύθυνση υγείας της ΔΕΗ Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ανά την επικράτεια), που εδρεύει στην Αθήνα (Αραχώβης 32)
27 θέσεις εργασίας στον ΑΔΜΗΕ
Θέσεις εργασίας | 05/02/2014 - 19:33

27 θέσεις εργασίας στον ΑΔΜΗΕ

27 θέσεις εργασίας στον ΑΔΜΗΕ Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς για τις υπηρεσιακές της ανάγκες στους Νομούς Αττικής, Εύβοιας και Ροδόπης,
Προσλήψεις στην ΝΕΡΙΤ αλλαγή στην προκήρυξη
Θέσεις εργασίας | 05/02/2014 - 16:47

Προσλήψεις στην ΝΕΡΙΤ αλλαγή στην προκήρυξη

Προσλήψεις στην ΝΕΡΙΤ αλλαγή στην προκήρυξη Επανεκτύπωση του ΦΕΚ 1/23-1-2014 για τις προσλήψεις στη ΝΕΡΙΤ με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα εννέα (259) θέσεων με την προκήρυξη 1Κ/2014
17 θέσεις εργασίας στο Δήμο Διονύσου
Θέσεις εργασίας | 05/02/2014 - 16:26

17 θέσεις εργασίας στο Δήμο Διονύσου

17 θέσεις εργασίας στο Δήμο Διονύσου ΤΟ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεκαεπτά (17) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013»,

Η Επικαιρότητα Τώρα