#ΡΟΔΟΣ

13 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Ρόδου
Θέσεις εργασίας | 25/07/2014 - 15:14

13 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Ρόδου

13 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Ρόδου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΈ.Υ.Α. Δήμου Ρόδου, που εδρεύει στην νήσο Ρόδο
24 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Ρόδου
Θέσεις εργασίας | 21/07/2014 - 12:30

24 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Ρόδου

24 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Ρόδου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας: (24) ΥΕ εργατών Γενικών Καθηκόντων - Υδρονομέων Άρδευσης, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα):
Προσλήψεις στη ΔΕΗ για 8 μήνες στην Ρόδο
Θέσεις εργασίας | 27/06/2014 - 12:31

Προσλήψεις στη ΔΕΗ για 8 μήνες στην Ρόδο

Προσλήψεις στη ΔΕΗ για 8 μήνες στην Ρόδο Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Ρόδου, που εδρεύει στην Σορωνή- Ρόδου
Προσλήψεις για την πυρασφάλεια του δήμου Ρόδου
Θέσεις εργασίας | 26/06/2014 - 14:27

Προσλήψεις για την πυρασφάλεια του δήμου Ρόδου

Προσλήψεις για την πυρασφάλεια του δήμου Ρόδου Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει οτι θα προσλάβει προσωπικό στις υπηρεσίες του Δήμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων
Προσλήψεις ναυτικού προσωπικού στον πλοηγικό σταθμό Ρόδου
Θέσεις εργασίας | 25/06/2014 - 12:21

Προσλήψεις ναυτικού προσωπικού στον πλοηγικό σταθμό Ρόδου

Προσλήψεις ναυτικού προσωπικού στον πλοηγικό σταθμό Ρόδου Ανακοίνωση για την πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) - σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α'43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α'213) και ισχύει - για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες
51 θέσεις εργασίας στην Ρόδο
Θέσεις εργασίας | 11/06/2014 - 20:17

51 θέσεις εργασίας στην Ρόδο

51 θέσεις εργασίας στην Ρόδο Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα ενός (51) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της εταιρείας «Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία» με το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.», που εδρεύει στη Ρόδο
2 προσλήψεις στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Θέσεις εργασίας | 11/06/2014 - 09:19

2 προσλήψεις στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

2 προσλήψεις στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Ενεργειακή Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ρόδο
7 προσλήψεις ναυαγοσώστων στην Ρόδο
Θέσεις εργασίας | 05/06/2014 - 19:25

7 προσλήψεις ναυαγοσώστων στην Ρόδο

7 προσλήψεις ναυαγοσώστων στην Ρόδο Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της εταιρείας με τίτλο Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.», που εδρεύει στη νήσο Ρόδο
4 θέσεις εργασίας στην Λίνδο της Ρόδου
Θέσεις εργασίας | 27/05/2014 - 09:07

4 θέσεις εργασίας στην Λίνδο της Ρόδου

4 θέσεις εργασίας στην Λίνδο της Ρόδου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,τεσσάρων (4) ΥΕ Εργατών/τριών για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής ανάπτυξης του έργου «Ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Λίνδου» το οποίο θα εκτελεσθεί με αυτεπιστασία από την KB' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στο δήμο Ρόδου
Θέση εργασίας στην Ρόδο
Θέσεις εργασίας | 23/04/2014 - 08:54

Θέση εργασίας στην Ρόδο

Θέση εργασίας στην Ρόδο Ανακοινωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» - για τη ΔΟΜΗ Κ.Η.Φ.Η. Αγ. Αποστόλων που εδρεύει στην περιοχή Αγίων Αποστόλων στη Ρόδο
7 θέσεις εργασίας με 8μηνα στην Ρόδο
Θέσεις εργασίας | 05/03/2014 - 10:20

7 θέσεις εργασίας με 8μηνα στην Ρόδο

7 θέσεις εργασίας με 8μηνα στην Ρόδο Η Υπηρεσία Νεωτ. Μνημείων Δωδεκανήσου ανακοινώνει την προκήρυξη θέσεων των παρακάτω ειδικοτήτων υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών (8)
Πρόσληψη ΥΕ εργατών στην Ρόδο
Θέσεις εργασίας | 24/02/2014 - 10:00

Πρόσληψη ΥΕ εργατών στην Ρόδο

Πρόσληψη ΥΕ εργατών στην Ρόδο Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση της δυτικής πτέρυγας του ιπποτικού Καταλύματος της Ισπανίας στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου», με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2014
Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ στην Ρόδο
Θέσεις εργασίας | 11/02/2014 - 10:17

Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ στην Ρόδο

Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ στην Ρόδο Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών - ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ/ΕΔΡΑ - ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ), που εδρεύει στην Νήσο ΡΟΔΟ
5 θέσεις εργασίας με 8μηνα στην Ρόδο
Θέσεις εργασίας | 04/02/2014 - 10:36

5 θέσεις εργασίας με 8μηνα στην Ρόδο

5 θέσεις εργασίας με 8μηνα στην Ρόδο Η 4η εφορεία αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Πωλητών ( Εκμαγείων) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των πωλητηρίων ΤΑΠΑ στην πόλη της Ρόδου και διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μήνες
Τα δικαιολογητικά για την αποζημίωση των ζημιών στην Ρόδο
Δημόσιο | 27/11/2013 - 14:29

Τα δικαιολογητικά για την αποζημίωση των ζημιών στην Ρόδο

Τα δικαιολογητικά για την αποζημίωση των ζημιών στην Ρόδο Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι επιχειρήσεις ώστε να λάβουν αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστησαν αλλά και ενημερώνει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν στον ΕΛΓΑ για την ζημιά σε Ζωικό Κεφάλαιο και την Παραγωγή.
12 Προσλήψεις με 8μηνα ΔΕΔΔΗΕ Ρόδου
Θέσεις εργασίας | 15/10/2013 - 10:35

12 Προσλήψεις με 8μηνα ΔΕΔΔΗΕ Ρόδου

12 Προσλήψεις με 8μηνα ΔΕΔΔΗΕ Ρόδου Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών-ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ/ΕΔΡΑ-ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ-ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ-ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΗΛΟΥ), που εδρεύει στην Νήσο ΡΟΔΟ.
3 Θέσεις εργασίας Ρόδος
Θέσεις εργασίας | 28/08/2013 - 11:28

3 Θέσεις εργασίας Ρόδος

3 Θέσεις εργασίας Ρόδος Η υπηρεσία νεωτ. μνημείων & τεχν. έργων Δωδεκανησου ανακοινώνει την προκήρυξη θέσεων των παρακάτω ειδικοτήτων υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα τριών μηνών (3) με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.
12 Θέσεις εργασίας στις Δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου Ρόδου
Θέσεις εργασίας | 07/08/2013 - 08:31

12 Θέσεις εργασίας στις Δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου Ρόδου

12 Θέσεις εργασίας στις Δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου Ρόδου Ο Πρόεδρος των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία με το δ.τ. Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. ακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών - εποχιακών αναγκών της εταιρείας συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόυων για τις ειδικότητες, τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών .
60 Θέσεις εργασίας στην Ρόδο
Θέσεις εργασίας | 31/07/2013 - 16:26

60 Θέσεις εργασίας στην Ρόδο

60 Θέσεις εργασίας στην Ρόδο Την πρόσληψη συνολικά εξήντα (60) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών της νήσου Ρόδου λόγω της θερινής περιόδου ως κατωτέρω .
Σελίδα 13 από 13

Η Επικαιρότητα Τώρα