#ΣΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σήμα Ιατρικού Τουρισμού προϋποθέσεις και δικαιολογητικά
Ασφάλιση | 05/12/2013 - 13:03

Σήμα Ιατρικού Τουρισμού προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

Σήμα Ιατρικού Τουρισμού προϋποθέσεις και δικαιολογητικά Εκδόθηκε η απόφαση για το μητρώο παρόχων Ιατρικού Τουρισμού με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργείου Τουρισμού και Υγείας. Η απόφαση προβλέπει τους όρους και τις προυποθέσεις για την ένταξη στο μητρώο παρόχων Ιατρικού Τουρισμού  (ΜΗΠΙΤ) καθώς και τα δικαιολογητικά για το σήμα λειτουργίας τους.

Η Επικαιρότητα Τώρα