#ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

photo: Pexels
Θέσεις εργασίας | 05/12/2018 - 17:08

8 Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανακοινώθηκαν από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 8 Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου.   

Η Επικαιρότητα Τώρα