#ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ζήτημα η καταβολή των εξόδων μετακινήσεων σε Σχολικούς Συμβούλους
Παιδεία | 15/03/2016 - 15:28

Ζήτημα η καταβολή των εξόδων μετακινήσεων σε Σχολικούς Συμβούλους

Θέματα που χρήζουν διευκρινιστικών οδηγιών σχετικά με την καταβολή των αποζημιώσεων μετακινήσεων Σχολικών Συμβούλων μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, Περιφερειακών Διευθυντών και λοιπών εκπαιδευτικών και υπαλλήλων, φαίνεται ότι έχουν προκύψει σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας.
Επαναπροσδιορίζεται ο θεσμός του «Σχολικού Σύμβουλου»
Παιδεία | 04/03/2016 - 11:16

Επαναπροσδιορίζεται ο θεσμός του «Σχολικού Σύμβουλου»

Εγκρίθηκαν κατα πλειοψηφία από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων τα προτεινόμενα πρόσωπα από τον Υπουργό Παιδείας για τις θέσεις των Προέδρων και Αντιπροέδρων των Συμβουλίων Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Επικαιρότητα Τώρα