#ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Επαγγελματική Κατάρτιση του ΟΑΕΔ σε σωφρονιστικά καταστήματα
Εργασιακά | 26/06/2018 - 09:07

Επαγγελματική Κατάρτιση του ΟΑΕΔ σε σωφρονιστικά καταστήματα

Επαγγελματική Κατάρτιση του ΟΑΕΔ σε σωφρονιστικά καταστήματα
Ξεκίνησε η αξιοποίηση του αρχειακού υλικού των φυλακών
Δημόσιο | 15/03/2016 - 20:14

Ξεκίνησε η αξιοποίηση του αρχειακού υλικού των φυλακών

Η προστασία και αξιοποίηση σημαντικών αρχείων ιστορικού ενδιαφέροντος που τηρούνται στις φυλακές της χώρας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του υπουργείου Δικαιοσύνης και για το λόγο αυτό, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των σωφρονιστικών καταστημάτων και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, δρομολογείται η παραλαβή, η φύλαξη και η επεξεργασία των αρχείων αυτών.

Η Επικαιρότητα Τώρα